Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 19, bladzijde 265-268  Zie volgende pagina »

Van Keykens ende Craeyen-bloemkens, dat is de soorten van Flos Armerius 

1  

Dianthus carthusianorum - Kartuizer anjer

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Keykens (Ghemeyne), Tuylkensbloemen (Ghemeyne)
 • 1616 Latijn: Armerius flos primus
 • 1554/1557: Blutsztropffle, Cantabrica, Cuyderelles, Donderneglein, Feldtnegele, Herba tunica, Heydenblumlin, Keykens, Vetonica

Overzicht Dianthus carthusianorum op deze site

Alle foto's van Dianthus carthusianorum op internet

Dianthus carthusianorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dianthus carthusianorum in Plantago PlantIndex

2  

Dianthus armeria - ruige anjer

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Keykens (Tweede soorte) met breeder bladeren
 • 1616 Latijn: Armerius flos alter

Overzicht Dianthus armeria op deze site

Alle foto's van Dianthus armeria op internet

Dianthus armeria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dianthus armeria in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Keykens (Derde soorte) met scherpe oft spitse bladeren
 • 1616 Latijn: Armerius flos tertius
4  

 

 • 1644 Vlaams: Keykens (Vierde soorte) met taeye lijmachtighe steelen, Vlieghenet
 • 1616 Latijn: Armerius flos quartus
5  

Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Craeyenbloemkens, Keykens (Vijfde soorte van), Tuylkens (Wilde)
 • 1616 Latijn: Armerius flos silvestris
 • 1554/1557: Armoiries sauvages, Cantabrica, Coeckcoecsbloemkens, Crayebloemkens, Fleur de coquu, Gauchblum, Vetonica, Vetonica sylvestris

Overzicht Silene flos-cuculi op deze site

Alle foto's van Silene flos-cuculi op internet

Silene flos-cuculi bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Silene flos-cuculi in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina