Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 21, bladzijde 270-271   Zie volgende pagina »

Van Seep-cruydt oft Saponaria

1  

Saponaria officinalis - Zeepkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Seepcruydt
  • 1616 Latijn: Saponaria
  • 1554/1557: Herba fullonum, Herbe à foulon, Herbe savoniere, Saponaria, Seepcruyt, Seiffenkraut, Weschkraut

Overzicht Saponaria officinalis op deze site

Alle foto's van Saponaria officinalis op internet

Saponaria officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Saponaria officinalis in Plantago PlantIndex

22 Van Papenschoen oft Calceolus Mariae 

Bladzijde 271 Bladzijde 272 Bladzijde 273
Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde Zie scan Bladzijde
     
Cypripedium calceolus - vrouwenschoentje
  • 1644 Vlaams: Marienschoen, Papenschoen, Vrouwenschoen (Onser)
  • 1616 Latijn: Calceolus marianus
  • 1554/1557:

^Naar het begin van deze pagina