Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 27, bladzijde 280-282  Zie volgende pagina »

Van Flouweel-bloemen oft Amarantus 

1  

Celosia argentea

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Flouweelbloemen met purpure bloemen
  • 1616 Latijn: Amarantus
  • 1554/1557: Amaranthus, Amaranthus purpureus, Blitum, Dausentschoon, Floramor, Flos amoris, Flouweelbloemen, Passe velours, Samatblumen

Overzicht Celosia argentea op deze site

Alle foto's van Celosia argentea op internet

Celosia argentea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Celosia argentea in Plantago PlantIndex

2  

Amaranthus caudatus - Kattenstaart-amarant

  • 1644 Vlaams: Floeweelbloemen met wat bleecker oft verstorven roode aderen
  • 1616 Latijn: Amarantus maior floribus obsoleti coloris
  • 1554/1557: Amaranthus, Amaranthus purpureus, Blitum, Dausentschoon, Floramor, Flos amoris, Flouweelbloemen, Passe velours, Samatblumen

Overzicht Amaranthus caudatus op deze site

Alle foto's van Amaranthus caudatus op internet

Amaranthus caudatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus caudatus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina