Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 29, bladzijde 290-293  Zie volgende pagina »

Van Cistus ende van Hypocistis

1  

Cytinus hypocistis - Gele hypocist

 • 1644 Vlaams: Hypocistis
 • 1616 Latijn: Hypocistis
 • 1554/1557: Cytinus , Erythranon, Hypocistis, Hypoquistidos

Overzicht Cytinus hypocistis op deze site

Alle foto's van Cytinus hypocistis op internet

Cytinus hypocistis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cytinus hypocistis in Plantago PlantIndex

2  

Cistus albidus - Cistusroos (Zonneroosje) (wit)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Cistus Wijfken (met sijne Hypocistis)
 • 1616 Latijn: Cistus femina
 • 1554/1557: Cistus, Cistus non ladanifera, Cistus non ladanifera (femelle)

Overzicht Cistus albidus op deze site

Alle foto's van Cistus albidus op internet

Cistus albidus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cistus albidus in Plantago PlantIndex

3  

Cistus incanus - Cistusroos (Zonneroosje) (rood, paars, blauw)

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Cistus Manneken
 • 1616 Latijn: Cistus mas
 • 1554/1557: Cistus, Cistus non ladanifera, Cistus non ladanifera (masle)

Overzicht Cistus incanus op deze site

Alle foto's van Cistus incanus op internet

Cistus incanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cistus incanus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina