Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 2 Boek 7

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Aceras anthropophorum   Poppenorchis Hondtskullekens (Vijfde soorte) Deel 2 Boek 7, 30
Anacamptis pyramidalis   Hondskruid Hondtskullekens (Derde soorte) Deel 2 Boek 7, 30
Asphodeline lutea   Gele affodil Affodillen (Geele) Deel 2 Boek 7, 10
Asphodelus albus   Witte affodil Affodillen (Groote Witte), Asphodelus (Grooten) Deel 2 Boek 7, 9
Asphodelus fistulosus     Affodillen (Kleyne Witte) Deel 2 Boek 7, 9
Convallaria majalis   Lelietje-van-dalen Lelikens van den dale, Mey(en)bloemkens Deel 2 Boek 7, 8
Crocus sativus   Saffraankrokus Saffraen(cruydt) Deel 2 Boek 7, 15
Dactylorhiza ... ?   Handekenscruydt (Kleyn oft Welrieckende) Deel 2 Boek 7, 31
Dactylorhiza ... ?   Handekenscruydt (Derde Groot) met spitse bladerkens tusschen de bloemen Deel 2 Boek 7, 31
Dactylorhiza incarnata   Vleeskleurige orchis Handekenscruydt (Eerste Groot) Manneken Deel 2 Boek 7, 31
Dactylorhiza maculata subsp. maculata   Gevlekte orchis Handekenscruydt (Tweede Groot) Wijfken Deel 2 Boek 7, 31
Digitalis purpurea   gewoon vingerhoedskruid Vingherhoet(cruydt) Deel 2 Boek 7, 1
Erythronium dens-canis   hondstandje Hondtstandt Deel 2 Boek 7, 6
Fritillaria imperialis   keizerskroon Keysers Kroone Deel 2 Boek 7, 5
Fritillaria meleagris   wilde kievitsbloem Fritillaria (Dambertcruydt, Kivitseyeren, Lelie met ruyten, Schaeckbertbloeme) Deel 2 Boek 7, 28
Fritillaria persica   paarse keizerskroon Lelien van Persien Deel 2 Boek 7, 18
Fritillaria pyrenaicum ?   Satyrium ( Roode) Deel 2 Boek 7, 30
Fritillaria pyrenaicum ?   Satyrium ( Roode) Deel 2 Boek 7, 29
Gagea lutea   Bosgeelster Aiuyn (Geelen Veldt), Ornithogalum (geel) Deel 2 Boek 7, 20
Galanthus nivalis   sneeuwklokje Tijdeloosen (Witte) met dry bladeren) Deel 2 Boek 7, 26
Gladiolus communis   Byzantijnse gladiool Gladiolus (Ghemeynen) Deel 2 Boek 7, 12
Gladiolus oppositiflorus ?   Gladiolus die aen beyde sijden bloeyt Deel 2 Boek 7, 12
Hemerocallis fulva   bruine daglelie Lelien sonder klisters met bleeck-roode bloemen, Lelikens van eenen dagh (Andere) Deel 2 Boek 7, 7
Hemerocallis lilioasphodelus -   gele daglelie Lelie sonder klisters met geel bloemen, Lelikens van eenen dagh Deel 2 Boek 7, 7
Himantoglossum hircinum   Bokkenorchis Bockskullekens, Hasekullekens Deel 2 Boek 7, 30
Hyacinthoides non-scripta   Wilde hyacint Hyacinth van Nederlandt (Ghemeynen) Deel 2 Boek 7, 17
Hyacinthus orientalis   oosterse hyacint Hyacinth (Grooten Orientaelschen) Deel 2 Boek 7, 17
Hyacinthus serotinus ?   Hyacinth (Grooten) van den Herfst Deel 2 Boek 7, 18
Iris scorpioides ?   Lisch (Breebladigh) met klisterachtighe wortel Deel 2 Boek 7, 14
Iris sisyrinchium ?   Seghenrijck, Sisyrinchium (Groot) Deel 2 Boek 7, 13
Iris xiphioides     Lisch (Portugaelsch) met klisterachtighe wortel Deel 2 Boek 7, 14
Iris xiphium     Lisch (Engelsch oft Violet-blaeuw) met klisterachtighe wortel Deel 2 Boek 7, 14
Leucojum aestivum   zomerklokje Tijdeloosen (Witte) met veel bloemen Deel 2 Boek 7, 26
Leucojum autumnale   herfstklokje Tijdeloosen (Spade Witte) Deel 2 Boek 7, 26
Leucojum vernum   Lenteklokje Tijdeloosen (Witte) met ses bladeren Deel 2 Boek 7, 26
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum   oranje lelie Lelien (Derde Purpure oft Roode), Martagons met klisters tusschen de bladeren oft steelen Deel 2 Boek 7, 2
Lilium bulbiferum subsp. croceum   roggelelie Lelien (Groote Purpure oft Roode), Martagons (Groote) Deel 2 Boek 7, 2
Lilium chalcedonicum   Chalcedonische lelie Lelien (Tweede Wilde), Lelien van Constantinopelen Deel 2 Boek 7, 4
Lilium martagon   Turkse lelie Cimbalen, Lelien (Wilde), Lelikens van Calvarien, Singlen Deel 2 Boek 7, 3
Liparis loeselii ? groenknolorchis Tweebladt met aiuynachtighe wortel Deel 2 Boek 7, 32
Lloydia serotina ?   Narciss (Kleyne Herfst), Narcissen (Kleyne Spaede) Deel 2 Boek 7, 24
Lysimachia ephemerum ?   Ephemerum van Matthiolus Deel 2 Boek 7, 6
Maianthemum bifolium   Dalkruid Eenbladt Deel 2 Boek 7, 8
Muscari atlanticum   troshyacint Druyfkens, Hyacinth met druyfsghewijse bloemen Deel 2 Boek 7, 18
Muscari botryoides   blauwe druifjes Dipcadi oft Tipcadi van Chalcedonien, Hyacinth Deel 2 Boek 7, 18
Muscari comosum   kuifhyacint Hyacinth (Ghekransten oft Ghekroonden), Quispel Deel 2 Boek 7, 18
Narcissus jonquilla   jonquille Jonquillen (Groote), Narciss (Geele) met biesachtighe bladeren Deel 2 Boek 7, 22
Narcissus poeticus   Witte narcis (Dichternarcis) Narciss in't midden purpur Deel 2 Boek 7, 21
Narcissus pseudonarcissus   wilde narcis (gevuldbloemig) Tijdeloosen (Dobbel Geele) Deel 2 Boek 7, 23
Narcissus pseudonarcissus   Wilde narcis Narciss (Valsche oft Geele), Sporckelbloemen (Geele), Tijdeloosen (Geele) Deel 2 Boek 7, 23
Narcissus requienii     Jonquillen (Kleyne) Deel 2 Boek 7, 22
Narthecium ossifragum   beenbreek Affodillen (Geele Water) Deel 2 Boek 7, 10
Neotinea ustulata   Aangebrande orchis Hondtskullekens (Tweede soorte) Deel 2 Boek 7, 30
Neottia ovata   Grote keverorchis Standelcruydt (Bastaert), Tweebladt Deel 2 Boek 7, 32
Ophrys apifera   Bijenorchis Vossekullekens (Groote), Wespe (Eerste) Deel 2 Boek 7, 30
Ophrys fuciflora   Hommelorchis Vossekullekens (Kleyne), Wespe (Tweede) Deel 2 Boek 7, 30
Ophrys insectifera   Vliegenorchis Vlieghe, Vossekullekens (Derde) Deel 2 Boek 7, 30
Orchis mascula Mannetjesorchis     Sotskapkens oft Sotskullekens Manneken Deel 2 Boek 7, 30
Orchis morio Harlekijn     Sotskapkens oft Sotskullekens Wijfken Deel 2 Boek 7, 30
Orchis purpurea   Purperorchis Hondtskullekens (Eerste soorte oft Groote) Deel 2 Boek 7, 30
Ornithogalum arabicum     Aiuyn (Grooten Veldt), Lelie van Alexandrien Deel 2 Boek 7, 19
Ornithogalum pyrenaicum   bosvogelmelk Affodille met loockachtighe wortel, Affodille van Galenus Deel 2 Boek 7, 11
Ornithogalum umbellatum   Gewone vogelmelk Aiuyn (Veldt), Ornithogalum (Kleyn oft Witten) Deel 2 Boek 7, 19
Pancratium maritimum   Zandlelie (strandnarcis) Narciss (Zee) Deel 2 Boek 7, 25
Platanthera bifolia   Welriekende nachtorchis Pepels, Vossekullekens (Eerste), Wijwouters Deel 2 Boek 7, 30
Scilla autumnalis     Hyacinth (Kleynen) van den Herfst Deel 2 Boek 7, 18
Scilla bifolia    Vroege sterhyacint Hyacinth (Ghesterde oft Ster), Meertsbloemen, Sterrekens Deel 2 Boek 7, 18
Spiranthes aestivalis   Zomerschroeforchis Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de grootste soorte Deel 2 Boek 7, 30
Spiranthes spiralis   Herfstschroeforchis Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de kleynste soorte Deel 2 Boek 7, 30
Sternbergia lutea   gele herfstnarcis Narciss (Groote Herfst), Narcissen (Groote Spaede) Deel 2 Boek 7, 24
Tulipa gesneriana   tulp (cultivars) Tulipa (Groote) Deel 2 Boek 7, 27
Tulipa sylvestris   bostulp Tulipa (Kleyne), Tulipa van Narbonen Deel 2 Boek 7, 27

^Naar het begin van deze pagina