Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 2, bladzijde 304-307   Zie volgende pagina »

Van de Purpure Lelien oft Martagons, anders Roode Lelien 

1  

Lilium bulbiferum subsp. croceum - roggelelie

  • 1644 Vlaams: Lelien (Groote Purpure oft Roode), Martagons (Groote)
  • 1616 Latijn: Lilium purpureum maius
  • 1554/1557: Gilgen (Rot golt), Lelien (roode), Lilium rubrum, Lilium rufum, Lys rouge

Overzicht Lilium bulbiferum subsp. croceum op deze site

Alle foto's van Lilium bulbiferum subsp. croceum op internet

Lilium bulbiferum subsp. croceum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lilium bulbiferum subsp. croceum in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Lelien (Kleyne Purpure oft Roode), Martagons (Kleyne oft Vroege)
  • 1616 Latijn: Lilium purpureum minus
  • 1554/1557: Gilgen (Rot golt), Lelien (roode), Lilium rubrum, Lilium rufum, Lys rouge
3  

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum - oranje lelie

  • 1644 Vlaams: Lelien (Derde Purpure oft Roode), Martagons met klisters tusschen de bladeren oft steelen
  • 1616 Latijn: Lilium purpureum tertium
  • 1554/1557: Gilgen (Rot golt), Hyacinthus Ovidii, Lelien (roode), Lilium rubrum, Lilium rufum, Lys rouge

Overzicht Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum op deze site

Alle foto's van Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum op internet

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lilium bulbiferum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina