Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 7, bladzijde 313-315   Zie volgende pagina »

Van de Lelien sonder klisters oft Hemerocallis van de ouders 

1  

Hemerocallis lilioasphodelus - gele daglelie

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Lelie sonder klisters met geel bloemen, Lelikens van eenen dagh
  • 1616 Latijn: Lilium non bulbosum

Overzicht Hemerocallis lilioasphodelus op deze site

Alle foto's van Hemerocallis lilioasphodelus op internet

Hemerocallis lilioasphodelus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hemerocallis lilioasphodelus in Plantago PlantIndex

2  

Hemerocallis fulva - bruine daglelie

Foto Luc Regniers
  • 1644 Vlaams: Lelien sonder klisters met bleeck-roode bloemen, Lelikens van eenen dagh (Andere)
  • 1616 Latijn: Lilium non bulbosum obsoleto colore rubens

Overzicht Hemerocallis fulva op deze site

Alle foto's van Hemerocallis fulva op internet

Hemerocallis fulva bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hemerocallis fulva in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina