Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 8, bladzijde 315-317   Zie volgende pagina »

Van de Mey-bloemkens ende Eenbladt 

1  

Convallaria majalis - Lelietje-van-dalen

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Lelikens van den dale, Mey(en)bloemkens
  • 1616 Latijn: Lilium convallium
  • 1554/1557: Lilium convallium, Lilium Theophrasti, Lis de valées, Meybloemkens, Meyenblumle, Muguet (grand)

Overzicht Convallaria majalis op deze site

Alle foto's van Convallaria majalis op internet

Convallaria majalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Convallaria majalis in Plantago PlantIndex

2  

Maianthemum bifolium - Dalkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Eenbladt
  • 1616 Latijn: Unifolium
  • 1554/1557: Eenbladt, Einblat, Unefueille, Unifolium

Overzicht Maianthemum bifolium op deze site

Alle foto's van Maianthemum bifolium op internet

Maianthemum bifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Maianthemum bifolium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina