Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 9, bladzijde 317-320   Zie volgende pagina »

Van de Affodillen 

1  

Asphodelus albus - Witte affodil

  • 1644 Vlaams: Affodillen (Groote Witte), Asphodelus (Grooten)
  • 1616 Latijn: Asphodelus albus
  • 1554/1557: Affodilen, Affodille manneken, Affodilus, Albucum, Albucus, Anthericos, Asphodel, Asphodelus, Asphodelus mas, Hache royale, Hache royale masle, Hastula regia, Hastula regia mas

Overzicht Asphodelus albus op deze site

Alle foto's van Asphodelus albus op internet

Asphodelus albus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asphodelus albus in Plantago PlantIndex

2  

Asphodelus fistulosus

  • 1644 Vlaams: Affodillen (Kleyne Witte)
  • 1616 Latijn: Asphodelus albus minor

Overzicht Asphodelus fistulosus op deze site

Alle foto's van Asphodelus fistulosus op internet

Asphodelus fistulosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asphodelus fistulosus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina