Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 10, bladzijde 320-321   Zie volgende pagina »

Van Geele Affodillen 

1  

Asphodeline lutea - Gele affodil

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Affodillen (Geele)
  • 1616 Latijn: Asphodelus luteus
  • 1554/1557: Affodilen, Affodille wijfken, Affodilus, Albucum, Albucus, Anthericos, Asphodel, Asphodelus, Asphodelus foemina, Hache royale, Hache royale femelle, Hastula regia, Hastula regia foemina

Overzicht Asphodeline lutea op deze site

Alle foto's van Asphodeline lutea op internet

Asphodeline lutea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asphodeline lutea in Plantago PlantIndex

2  

Narthecium ossifragum - beenbreek

  • 1644 Vlaams: Affodillen (Geele Water-)
  • 1616 Latijn: Asphodelus luteus palustris

Overzicht Narthecium ossifragum op deze site

Alle foto's van Narthecium ossifragum op internet

Narthecium ossifragum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Narthecium ossifragum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina