Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 12, bladzijde 322-323   Zie volgende pagina »

Van Gladiolus 

1  

Gladiolus communis - Byzantijnse gladiool

  • 1644 Vlaams: Gladiolus (Ghemeynen)
  • 1616 Latijn: Gladiolus
  • 1554/1557: Gladiolus, Gladiolus segetalis, Glaieu, Lingua cervina, Xiphion

Overzicht Gladiolus communis op deze site

Alle foto's van Gladiolus communis op internet

Gladiolus communis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gladiolus communis in Plantago PlantIndex

2  

Gladiolus oppositiflorus

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Gladiolus die aen beyde sijden bloeyt
  • 1616 Latijn: Gladiolus utrimque floriferus

Overzicht Gladiolus oppositiflorus op deze site

Alle foto's van Gladiolus oppositiflorus op internet

Gladiolus oppositiflorus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gladiolus oppositiflorus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina