Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 17, bladzijde 334-337   Zie volgende pagina »

Van de Hyacinthen, in 't Latijn Hyacinthus non scriptus gheheeten

1  

Hyacinthoides non-scripta - Wilde hyacint

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hyacinth van Nederlandt (Ghemeynen)
  • 1616 Latijn: Hyacinthus non scriptus
  • 1554/1557: Hyacinthus, Iacinthe, Iacynthe, Jacinten, Meybloemkens (blauw), Vaccinium, Vaciet

Overzicht Hyacinthoides non-scripta op deze site

Alle foto's van Hyacinthoides non-scripta op internet

Hyacinthoides non-scripta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyacinthoides non-scripta in Plantago PlantIndex

2  

Hyacinthus orientalis - oosterse hyacint

  • 1644 Vlaams: Hyacinth (Grooten Orientaelschen)
  • 1616 Latijn: Hyacinthus orientalis maior

Overzicht Hyacinthus orientalis op deze site

Alle foto's van Hyacinthus orientalis op internet

Hyacinthus orientalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyacinthus orientalis in Plantago PlantIndex

3  
 
  • 1644 Vlaams: Hyacinth (Kleynen Orientaelschen)
  • 1616 Latijn: Hyacinthus orientalis minor

^Naar het begin van deze pagina