Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 18, bladzijde 337-344  Zie volgende pagina »

Van de andere oft valsche Hyacinthen; te weten, van de Druyfkens, Dipkadi ende meer andere; ende Lelien van Persien 

1  

Muscari atlanticum - troshyacint

 • 1644 Vlaams: Druyfkens, Hyacinth met druyfsghewijse bloemen
 • 1616 Latijn: Hyacinthus racemosus

Overzicht Muscari atlanticum op deze site

Alle foto's van Muscari atlanticum op internet

Muscari atlanticum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Muscari atlanticum in Plantago PlantIndex

2  

Muscari botryoides - blauwe druifjes

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • 1644 Vlaams: Dipcadi oft Tipcadi van Chalcedonien, Hyacinth (Muscus-), Muscari van de Griecken
 • 1616 Latijn: Hyacinthus spurius recentiorum alter

Overzicht Muscari botryoides op deze site

Alle foto's van Muscari botryoides op internet

Muscari botryoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Muscari botryoides in Plantago PlantIndex

3  

Muscari comosum - kuifhyacint

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hyacinth (Ghekransten oft Ghekroonden), Quispel
 • 1616 Latijn: Hyacinthus comosus spurius tertius
 • 1554/1557: Ail de chien, Bulbe à menger, Bulbe de iardin (grand et petit), Bulbi esculenti genus minus, Bulbi esculenti genus, Bulbus esculentus, Hondsloock, Hundtsknoblauch

Overzicht Muscari comosum op deze site

Alle foto's van Muscari comosum op internet

Muscari comosum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Muscari comosum in Plantago PlantIndex

4  

Scilla autumnalis

 • 1644 Vlaams: Hyacinth (Kleynen) van den Herfst
 • 1616 Latijn: Hyacinthus autumnalis minor

Overzicht Scilla autumnalis op deze site

Alle foto's van Scilla autumnalis op internet

Scilla autumnalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scilla autumnalis in Plantago PlantIndex

5  

Hyacinthus serotinus

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Hyacinth (Grooten) van den Herfst
 • 1616 Latijn: Hyacinthus autumnalis maior

Overzicht Hyacinthus serotinus op deze site

Alle foto's van Hyacinthus serotinus op internet

Hyacinthus serotinus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyacinthus serotinus in Plantago PlantIndex

6  

Scilla bifolia - Vroege sterhyacint

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hyacinth (Ghesterde oft Ster-), Meertsbloemen, Sterrekens
 • 1616 Latijn: Hyacinthus Fuchsii, (Hyacinthus stellatus)
 • 1554/1557: Fleur de mars, Hornungsblumen, Meertsbloemen, Mertzenblumen, Satyrion rouge, Satyrium erythronium

Overzicht Scilla bifolia p deze site

Alle foto's van Scilla bifolia p internet

Scilla bifolia ij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scilla bifolia n Plantago PlantIndex

7  

Fritillaria persica - paarse keizerskroon

 • 1644 Vlaams: Lelien van Persien
 • 1616 Latijn: Lilium Persicum

Overzicht Fritillaria persica op deze site

Alle foto's van Fritillaria persica op internet

Fritillaria persica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fritillaria persica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina