Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 19, bladzijde 344-346   Zie volgende pagina »

Van Ornithogalon oft Veldt-Aiuyn 

1  

Ornithogalum umbellatum - Gewone vogelmelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Veldt-), Ornithogalum (Kleyn oft Witten)
  • 1616 Latijn: Bulbus leucanthemus minor sive Ornithogalum
  • 1554/1557: Oignon sauvage blanc, Ornithogalum, Veltayeuyn (wit)

Overzicht Ornithogalum umbellatum op deze site

Alle foto's van Ornithogalum umbellatum op internet

Ornithogalum umbellatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ornithogalum umbellatum in Plantago PlantIndex

2  

Ornithogalum arabicum

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Grooten Veldt-), Lelie van Alexandrien
  • 1616 Latijn: Ornithogalum maius

Overzicht Ornithogalum arabicum op deze site

Alle foto's van Ornithogalum arabicum op internet

Ornithogalum arabicum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ornithogalum arabicum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina