Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 20, bladzijde 346-348   Zie volgende pagina »

Van den Geelen Ornithogalum ende Ornithogalum van Narbonen

1  

Gagea lutea - Bosgeelster

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Geelen Veldt-), Ornithogalum (geel)
  • 1616 Latijn: Bulbus silvestris
  • 1554/1557: Ackerzwibel, Bulbe sauvage, Bulbina, Bulbus esculentus, Bulbus sylvestris, Feldszwibel, Oignon sauvage, Velt Ayeuyn

Overzicht Gagea lutea op deze site

Alle foto's van Gagea lutea op internet

Gagea lutea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gagea lutea in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Veldt-) van Narbonen
  • 1616 Latijn: Ornithogalum narbonense

^Naar het begin van deze pagina