Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 26, bladzijde 361-363   Zie volgende pagina »

Van Witte Tijdeloosen oft Leucoļon bulbosum 

1  

Galanthus nivalis - sneeuwklokje

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Tijdeloosen (Witte) met dry bladeren)
  • 1616 Latijn: Leucoion bulbosum triphyllon

Overzicht Galanthus nivalis op deze site

Alle foto's van Galanthus nivalis op internet

Galanthus nivalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galanthus nivalis in Plantago PlantIndex

2  

Leucojum vernum - Lenteklokje

  • 1644 Vlaams: Tijdeloosen (Witte) met ses bladeren
  • 1616 Latijn: Leucoion bulbosum hexaphyllon
  • 1554/1557: Hornungsblumen (weisz), Leucoïon, Leucoïon de Théophraste, Soomersottekens, Sporckelbloemen (witte), Tydeloosen (witte), Viola alba, Viola alba Theophrasti, Violette blanche

Overzicht Leucojum vernum op deze site

Alle foto's van Leucojum vernum op internet

Leucojum vernum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leucojum vernum in Plantago PlantIndex

3  

Leucojum aestivum - zomerklokje

  • 1644 Vlaams: Tijdeloosen (Witte) met veel bloemen
  • 1616 Latijn: Leucoion bulbosum polyanthemum

Overzicht Leucojum aestivum op deze site

Alle foto's van Leucojum aestivum op internet

Leucojum aestivum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leucojum aestivum in Plantago PlantIndex

4  

Leucojum autumnale - herfstklokje

  • 1644 Vlaams: Tijdeloosen (Spade Witte)
  • 1616 Latijn: Leucoion bulbosum autumnale minimum

Overzicht Leucojum autumnale op deze site

Alle foto's van Leucojum autumnale op internet

Leucojum autumnale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leucojum autumnale in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina