Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 30, bladzijde 371-380   Zie volgende pagina »

Van de gheslachten van Standel-cruydt oft Orchis, Kullekens-cruyden genoemt 

1  

 

 • 1644 Vlaams: Satyrium (Drijbladigh)
 • 1616 Latijn: (Satyrium trifolium)
 • 1554/1557: Fleur de mars, Hornungsblumen, Meertsbloemen, Mertzenblumen, Satyrion a trois fueilles, Satyrion triphyllon, Satyrium, Satyrium trifolium
2  

Fritillaria pyrenaicum

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Satyrium ( Roode)
 • 1616 Latijn: (Satyrium erythronium)

Overzicht Fritillaria pyrenaicum op deze site

Alle foto's van Fritillaria pyrenaicum op internet

Fritillaria pyrenaicum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fritillaria pyrenaica in Plantago PlantIndex

3  

Orchis purpurea - Purperorchis

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hondtskullekens (Eerste soorte oft Groote) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Cynosorchis prior
 • 1554/1557: Couillon, Couillon de chien, Couillon de chien masle (premier), Cullekens cruyt, Cynosorchis, Hontscullekens, Knabenkraut, Orchios primum genus, Orchis, Satyriones, Testiculus, Testiculus canis

Overzicht Orchis purpurea op deze site

Alle foto's van Orchis purpurea op internet

Orchis purpurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Orchis purpurea in Plantago PlantIndex

4  

Neotinea ustulata - Aangebrande orchis

 • 1644 Vlaams: Hondtskullekens (Tweede soorte) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Cynosorchis alter
 • 1554/1557: Couillon, Couillon de chien, Couillon de chien femelle (tiers), Cullekens cruyt, Cynosorchis, Knabenkraut, Orchios quintum genus, Orchis, Satyriones, Testiculus, Testiculus canis

Overzicht Neotinea ustulata op deze site

Alle foto's van Neotinea ustulata op internet

Neotinea ustulata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Neotinea ustulata in Plantago PlantIndex

5  

Anacamptis pyramidalis - Hondskruid

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids (variëteit)

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

   

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hondtskullekens (Derde soorte) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Cynosorchis tertius
 • 1554/1557: Couillon de chien femelle (premier et second), Couillon, Couillon de chien, Cullekens cruyt, Cynosorchis, Hontscullekens, Knabenkraut, Orchios quartum genus, Orchios tertium genus, Orchis, Satyriones, Testiculus, Testiculus canis

Overzicht Anacamptis pyramidalis op deze site

Alle foto's van Anacamptis pyramidalis op internet

Anacamptis pyramidalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anacamptis pyramidalis in Plantago PlantIndex

6

 

Aceras anthropophorum - Poppenorchis

 • 1644 Vlaams: Hondtskullekens (Vijfde soorte) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Cynosorchis quintus

Overzicht Aceras anthropophorum op deze site

Alle foto's van Aceras anthropophorum op internet

Aceras anthropophorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aceras anthropophorum in Plantago PlantIndex

7  

 

 • 1644 Vlaams: Hondtskullekens (Vierde soorte) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Cynosorchis quartus
8  

Orchis mascula - Mannetjesorchis

 • 1644 Vlaams: Sotskapkens oft Sotskullekens Manneken [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Testiculus morionis mas
 • 1554/1557: Couillon, Couillon de chien, Couillon de chien masle (second), Cullekens cruyt, Cynosorchis, Hontscullekens, Knabenkraut, Orchios secundum genus, Orchis, Satyriones, Testiculus, Testiculus canis

Overzicht Orchis mascula op deze site

Alle foto's van Orchis mascula op internet

Orchis mascula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Orchis mascula in Plantago PlantIndex

9

 

 

 • 1644 Vlaams: Sotskapkens oft Sotskullekens Wijfken [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Testiculus morionis femina
10  

Himantoglossum hircinum - Bokkenorchis

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • 1644 Vlaams: Bockskullekens, Hasekullekens [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Tragorchis sive Testiculus hirci
 • 1554/1557: Bocxcullekens, Boxcullekens, Couillon de bouq, Couillon de lievre, Hasencullekens, Satyrion, Testiculus hirci, Testiculus leporis, Tragorchis

Overzicht Himantoglossum hircinum op deze site

Alle foto's van Himantoglossum hircinum op internet

Himantoglossum hircinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Himantoglossum hircinum in Plantago PlantIndex

11  

Platanthera bifolia - Welriekende nachtorchis

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Pepels, Vossekullekens (Eerste), Wijwouters [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Orchis serapias primus
 • 1554/1557: Couillon (triple), Couillon de chien masle (triple), Orchis serapias mas, Orchis serapias, Ragwortel manneken, Ragwurtz, Rhagwortel, Testiculus serapias, Triorchis, Triorchis mas

Overzicht Platanthera bifolia op deze site

Alle foto's van Platanthera bifolia op internet

Platanthera bifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Platanthera bifolia in Plantago PlantIndex

12  

Ophrys apifera - Bijenorchis

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Vossekullekens (Groote), Wespe (Eerste) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Orchis Serapias secundus maior
 • 1554/1557: Couillon (triple), Couillon de chien femelle (triple), Mouche, Orchis serapias, Orchis serapias foemina, Ragwortel wijfken, Ragwurtz, Rhagwortel, Testiculus serapias, Triorchis, Triorchis foemina

Overzicht Ophrys apifera op deze site

Alle foto's van Ophrys apifera op internet

Ophrys apifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophrys apifera in Plantago PlantIndex

13

 

Ophrys fuciflora - Hommelorchis

 • 1644 Vlaams: Vossekullekens (Kleyne), Wespe (Tweede) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Orchis Serapias secundus minor

Overzicht Ophrys fuciflora op deze site

Alle foto's van Ophrys fuciflora op internet

Ophrys fuciflora bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophrys fuciflora in Plantago PlantIndex

14  

Ophrys insectifera - Vliegenorchis

 • 1644 Vlaams: Vlieghe, Vossekullekens (Derde) [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Orchis Serapias tertius

Overzicht Ophrys insectifera op deze site

Alle foto's van Ophrys insectifera op internet

Ophrys insectifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophrys insectifera in Plantago PlantIndex

15  

Spiranthes aestivalis - Zomerschroef-orchis

 

 • 1644 Vlaams: Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de grootste soorte [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Testiculus odoratus maior
 • 1554/1557: Couillon de renard, Standelcruyt (groot), Standelkrayt (grosz), Testiculus vulpis

Overzicht Spiranthes aestivalis op deze site

Alle foto's van Spiranthes aestivalis op internet

Spiranthes aestivalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Spiranthes aestivalis in Plantago PlantIndex

16  

Spiranthes spiralis - Herfstschroef-orchis

 

 • 1644 Vlaams: Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de kleynste soorte [Kullekenscruydt, Standelcruydt]
 • 1616 Latijn: Testiculus odoratus minor
 • 1554/1557: Couillon odoriferant, Standelcruyt (cleyn), Standelcruyt (welrieckende), Testiculus odoratus

Overzicht Spiranthes spiralis op deze site

Alle foto's van Spiranthes spiralis op internet

Spiranthes spiralis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Spiranthes spiralis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina