Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 31, bladzijde 380-382   Zie volgende pagina »

Van het Handekens-cruydt oft Satyrium Basilicum 

1  

Dactylorhiza incarnata - Vleeskleurige orchis

 • 1644 Vlaams: Handekenscruydt (Eerste Groot) Manneken
 • 1616 Latijn: Satyrium basilicum mas
 • 1554/1557: Buscheiden, Buzeiden, Creuszblumen, Digiti citrini, Handekenscruyt, Handekenscruyt manneken, Palma Christi, Satyrion basilicon mas, Satyrion royal masle, Satyrium basilicum, Satyrium basilicum masle, Satyrium regium

Overzicht Dactylorhiza incarnata op deze site

Alle foto's van Dactylorhiza incarnata op internet

Dactylorhiza incarnata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dactylorhiza incarnata in Plantago PlantIndex

2  

Dactylorhiza ...

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Handekenscruydt (Kleyn oft Welrieckende)
 • 1616 Latijn: Satyrium basilicum minus

Overzicht Dactylorhiza op deze site

Alle foto's van Dactylorhiza op internet

Dactylorhiza bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dactylorhiza in Plantago PlantIndex

3  

Dactylorhiza maculata subsp. maculata - Gevlekte orchis

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Handekenscruydt (Tweede Groot) Wijfken
 • 1616 Latijn: Satyrium basilicum femina
 • 1554/1557: Buscheiden, Buzeiden, Creuszblumen, Digiti citrini, Handekenscruyt, Handekenscruyt wijfken, Palma Christi, Satyrion basilicon foemina, Satyrion royal femelle, Satyrium basilicum femelle, Satyrium basilicum, Satyrium regium

Overzicht Dactylorhiza maculata subsp. maculata op deze site

Alle foto's van Dactylorhiza maculata subsp. maculata op internet

Dactylorhiza maculata subsp. maculata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dactylorhiza maculata in Plantago PlantIndex

4  

Dactylorhiza ...

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Handekenscruydt (Derde Groot) met spitse bladerkens tusschen de bloemen
 • 1616 Latijn: Satyrium basilicum foliosum

Overzicht Dactylorhiza op deze site

Alle foto's van Dactylorhiza op internet

Dactylorhiza bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dactylorhiza in Plantago PlantIndex

Naar het begin van deze pagina