Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7 capitel 32, bladzijde 382-383   Zie volgende pagina »

Van Tweebladt oft Bastaert Standel-cruydt 

1  

Neottia ovata - Grote keverorchis

  • 1644 Vlaams: Standelcruydt (Bastaert-), Tweebladt
  • 1616 Latijn: Pseudo-orchis sive Bifolium
  • 1554/1557: Alisma, Bifolium, Doublefueille, Ellebore blanc sauvage, Hellebore blanc sauvage, Helleborine, Ophris, Persefueille, Plantain aquatique, Tweebladt, Zveyblatt, Zweyblat

Overzicht Neottia ovata op deze site

Alle foto's van Neottia ovata op internet

Neottia ovata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Neottia ovata in Plantago PlantIndex

2  

Liparis loeselii - groenknolorchis

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Tweebladt met aiuynachtighe wortel
  • 1616 Latijn: Bifolium bulbosum

Overzicht Liparis loeselii op deze site

Alle foto's van Liparis loeselii op internet

Liparis loeselii bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Liparis loeselii in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina