Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 1, bladzijde 384-391   Zie volgende pagina »

Van Lisch oft Ireos ende sijn gheslachten 

1  

Iris germanica - Blauwe lis

 • 1644 Vlaams: Lisch over Zee (Blauw oft Groot)
 • 1616 Latijn: Iris
 • 1554/1557: Flambe, Gilgen (blauw), Iris, Lisch over zee, Schwertel (blauw), Schwertel (Himmel-), Violwurtz, Violwurtz (blauw)

Overzicht Iris germanica op deze site

Alle foto's van Iris germanica op internet

Iris germanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Iris germanica in Plantago PlantIndex

2  

Iris 'Florentina' - Florentijnse lis

 • 1644 Vlaams: Lisch (Wit)
 • 1616 Latijn: Iris altera icon
 • 1554/1557: Flambe blanche, Ireos, Iris florentina, Lisch (wit), Schwertel (weisz), Violwurtz (weisz), Yreos

Overzicht Iris 'Florentina' op deze site

Alle foto's van Iris 'Florentina' op internet

Iris 'Florentina' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Iris 'Florentina' in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Lisch van Portugael
 • 1616 Latijn: Iris biflora Lusitanica
4  

Iris sibirica - Siberische iris

 • 1644 Vlaams: Lisch (Wildt) met blauwe bloemen
 • 1616 Latijn: (Iris silvestris)
 • 1554/1557: Flambe bleue, Iris sylvestris, Lisch (blauw), Schwertel (blauw)

Overzicht Iris sibirica op deze site

Alle foto's van Iris sibirica op internet

Iris sibirica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Iris sibirica in Plantago PlantIndex

5  

Iris pumila - dwerglis

 • 1644 Vlaams: Lisch (Kleyn) met breede bladeren
 • 1616 Latijn: Iris minor

Overzicht Iris pumila op deze site

Alle foto's van Iris pumila op internet

Iris pumila bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Iris pumila in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina