Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 4, bladzijde 393-394   Zie volgende pagina »

Van het Stinckende Lisch oft Wandtluys-cruydt 

1  

Iris foetidissima - Stinkende lis

  • 1644 Vlaams: Lisch (Stinckende), Wandtluyscruydt
  • 1616 Latijn: Spatula foetida
  • 1554/1557: Glaieu puant, Iris sylvestris, Lisch (stinckende), Lisch (wildt), Schwertel (Welsch), Spatula foetida, Sphatula foetida, Wandtleuszkraut, Wandtluyscruyt, Xyris

Overzicht Iris foetidissima op deze site

Alle foto's van Iris foetidissima op internet

Iris foetidissima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Iris foetidissima Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina