Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 8, bladzijde 398-400   Zie volgende pagina »

Van de Koren-bloemen oft Rogge-bloemen 

1  

Centaurea cyanus - Korenbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Korenbloemen, Rogghebloemen
  • 1616 Latijn: Cyanus flos
  • 1554/1557: Aubifoins, Baptisecula, Blaptisecula, Blaveoles, Bleüets, Bluets, Corenbloemen, Cyanus (Flos Cyanus), Kornblumen, Perceles, Roghbloemen

Overzicht Centaurea cyanus op deze site

Alle foto's van Centaurea cyanus op internet

Centaurea cyanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea cyanus in Plantago PlantIndex

2  

Centaurea montana - Bergcentaurie

  • 1644 Vlaams: Korenbloemen (Groote oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Cyanus maior
  • 1554/1557: Bleüets (grans), Corenbloemen (groote), Cyanus maior, Kornblumen (Waldt-), Lychnitis, Thryallis

Overzicht Centaurea montana op deze site

Alle foto's van Centaurea montana op internet

Centaurea montana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea montana in Plantago PlantIndex

3  

Centaurea scabiosa - grote centaurie

  • 1644 Vlaams: Korenbloemen (Roode oft Bastaert-)
  • 1616 Latijn: Cyanoides flos

Overzicht Centaurea scabiosa op deze site

Alle foto's van Centaurea scabiosa op internet

Centaurea scabiosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea scabiosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina