Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 9, bladzijde 400-402   Zie volgende pagina »

Van Ridders-spooren 

1  

Consolida ajacis - Valse ridderspoor

  • 1644 Vlaams: Riddersspooren (Tamme)
  • 1616 Latijn: Flos regius
  • 1554/1557: Consoulde royale cultivée, Delphinium, Flos equestris, Flos regius, Riddersporen (tamme)

Overzicht Consolida ajacis op deze site

Alle foto's van Consolida ajacis op internet

Consolida ajacis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Consolida ajacis in Plantago PlantIndex

2  

Consolida regalis - Wilde ridderspoor

 

  • 1644 Vlaams: Riddersspooren (Wilden)
  • 1616 Latijn: Flos regius silvestris
  • 1554/1557: Bucinum, Consolida regalis, Consolida regia, Consoulde royale sauvage, Delphinium alterum, Esperon de chevalier, Pied d'alouette, Riddersporen (wilde), Rittersporn

Overzicht Consolida regalis op deze site

Alle foto's van Consolida regalis op internet

Consolida regalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Consolida regalis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina