Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 12, bladzijde 405-407   Zie volgende pagina »

Van de Thunis-bloemen 

1  

Tagetes patula - Klein afrikaantje

  • 1644 Vlaams: Thunisbloemen (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Flos Africanus
  • 1554/1557: Flos Aphricanus, Flos Indianus, Oeillet d'Inde, Othonna, Oeillet d'Inde (petit), Negelin (Indianisch), Thunis bloemen

Overzicht Tagetes patula op deze site

Alle foto's van Tagetes patula op internet

Tagetes patula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tagetes patula in Plantago PlantIndex

2  

Tagetes erecta - Grote afrikaan

  • 1644 Vlaams: Thunisbloemen (Groote)
  • 1616 Latijn: Flos Africanus
  • 1554/1557: Flos Aphricanus, Flos Indianus, Oeillet d'Inde (grand), Oeillet d'Inde, Negelin (Indianisch), Othonna, Thunis bloemen

Overzicht Tagetes erecta op deze site

Alle foto's van Tagetes erecta op internet

Tagetes erecta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tagetes erecta in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina