Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 13, bladzijde 407-409   Zie volgende pagina »

Van Bocks-baert oft Iosephs-bloemen, anders Morghensterre gheheeten

1  

Tragopogon porrifolius - paarse morgenster

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre
  • 1616 Latijn: Tragopogon
  • 1554/1557: Barba hirci, Barbe de bouq, Barbula hirci, Bocksbart, Bocxbaert, Coma, Gauchbrot, Josephsbloemen

Overzicht Tragopogon porrifolius op deze site

Alle foto's van Tragopogon porrifolius op internet

Tragopogon porrifolius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tragopogon porrifolius in Plantago PlantIndex

2  

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre
  • 1616 Latijn: Tragopogon
  • 1554/1557: Barba hirci, Barbe de bouq, Barbula hirci, Bocksbart, Bocxbaert, Coma, Gauchbrot, Josephsbloemen

Overzicht Tragopogon pratensis subsp. pratensis op deze site

Alle foto's van Tragopogon pratensis subsp. pratensis op internet

Tragopogon pratensis subsp. pratensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tragopogon pratensis subsp. pratensis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina