Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 17, bladzijde 414-415   Zie volgende pagina »

Van de Roomsche Camille 

1  

Chamaemelum nobile - Roomse kamille

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Camille (Roomsche oft Welrieckende)
  • 1616 Latijn: Chamaemelum odoratum leucanthemum
  • 1554/1557: Anthemis, Bene olens, Camille, Camille (Witte Roomsche), Camomilla, Camomille, Camomille blanche cultivée, Chamaemelum, Chamaemelum album, Chamaemelum leucanthemum, Chamill

Overzicht Chamaemelum nobile op deze site

Alle foto's van Chamaemelum nobile op internet

Chamaemelum nobile bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chamaemelum nobile in Plantago PlantIndex

2  

Matricaria discoidea - Schijfkamille

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Camille (Geele Roomsche)
  • 1616 Latijn: Chamaemelum odoratum chrysanthemum
  • 1554/1557: Anthemis, Bene olens, Camille, Camille (Geele Roomsche), Camomilla, Camomille, Camomille iaulne cultivée, Chamaemelum, Chamaemelum Chrysanthemum, Chamaemelum luteum, Chamill

Overzicht Matricaria discoidea op deze site

Alle foto's van Matricaria discoidea op internet

Matricaria discoidea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Matricaria discoidea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina