Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 24, bladzijde 424-427   Zie volgende pagina »

Van Sterre-cruydt oft Aster Atticus 

1  

Aster amellus - Bergaster

  • 1644 Vlaams: Sterrecruydt met peersche bloemen
  • 1616 Latijn: Aster Atticus
  • 1554/1557: Aspergoutte menue, Aster Atticus, Estoillée, Flos Amellus, Inguinalis, Megerkraut, Mergerkraut, Scartenkraut, Sternkraut, Sterrecruyt

Overzicht Aster amellus op deze site

Alle foto's van Aster amellus op internet

Aster amellus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aster amellus in Plantago PlantIndex

2  

Odontospermum maritimum - gele aster

  • 1644 Vlaams: Sterrecruydt (Ligghende) met geele bloemen
  • 1616 Latijn: Aster Atticus supinus

Overzicht Odontospermum maritimum op deze site

Alle foto's van Odontospermum maritimum op internet

Odontospermum maritimum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina