Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 8 capitel 27, bladzijde 430-431   Zie volgende pagina »

Van Cypres-cruydt 

1  

Santolina rosmarinifolia - groene heiligenbloem

 • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Ghemeyn)
 • 1616 Latijn: Santolina

Overzicht Santolina rosmarinifolia op deze site

Alle foto's van Santolina rosmarinifolia op internet

Santolina rosmarinifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Santolina rosmarinifolia in Plantago PlantIndex

2  
Santolina chamaecyparissus - Cipressenkruid, Heiligenbloem
 • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Ander)
 • 1616 Latijn: Santolina altera
 • 1554/1557: Chamaecyparissus, Cypres (= Cypres cruyt), Cypres de iardin, Santolina

Overzicht Santolina chamaecyparissus op deze site

Alle foto's van Santolina chamaecyparissus op internet

Santolina chamaecyparissus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Santolina chamaecyparissus in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Derde)
 • 1616 Latijn: Santolina tertia
4  

 

 • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Vierde)
 • 1616 Latijn: Santolina quarta
5  

 

 • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Vijfde)
 • 1616 Latijn: Santolina quinta
6  

 

 • 1644 Vlaams: Nederlands:
 • 1616 Latijn: Camphorata van Montpelliers (Camphorata Monspelliaca)

Naar het begin van deze pagina