Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 2 Boek 8

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Iris germanica   Blauwe lis Lisch over Zee (Blauw oft Groot) Deel 2 Boek 8, 1
Iris 'Florentina'   Florentijnse lis Lisch (Wit) Deel 2 Boek 8, 1
Iris sibirica   Siberische iris Lisch (Wildt) met blauwe bloemen Deel 2 Boek 8, 1
Iris pumila   dwerglis Lisch (Kleyn) met breede bladeren Deel 2 Boek 8, 1
Iris graminea ? graslis Lisch (Leegh) Deel 2 Boek 8, 3
Iris foetidissima   Stinkende lis Lisch (Stinckende), Wandtluyscruydt Deel 2 Boek 8, 4
Iris pseudacorus   Gele lis Lisch (Geel oft Valsch) Deel 2 Boek 8, 5
Hermodactylus tuberosus   Vingerknol Lisch (Knobbelachtigh) Deel 2 Boek 8, 6
Acorus calamus   Kalmoes Acorus, Lisch met welrieckende bladen Deel 2 Boek 8, 7
Centaurea cyanus   Korenbloem Korenbloemen, Rogghebloemen Deel 2 Boek 8, 8
Centaurea montana   Bergcentaurie Korenbloemen (Groote oft Wilde) Deel 2 Boek 8, 8
Centaurea scabiosa -   grote centaurie Korenbloemen (Roode oft Bastaert) Deel 2 Boek 8, 8
Consolida ajacis   Valse ridderspoor Riddersspooren (Tamme) Deel 2 Boek 8, 9
Consolida regalis   Wilde ridderspoor Riddersspooren (Wilden) Deel 2 Boek 8, 9
Glaux maritima   Melkkruid Melckcruydt Deel 2 Boek 8, 10
Polygala vulgaris   Gewone vleugeltjesbloem Cruysbloemkens, Cruysdaghbloemkens Deel 2 Boek 8, 10
Calendula officinalis   Goudsbloem Goudtbloemen Deel 2 Boek 8, 11
Tagetes patula   Klein afrikaantje Thunisbloemen (Kleyne) Deel 2 Boek 8, 12
Tagetes erecta   Grote afrikaan Thunisbloemen (Groote) Deel 2 Boek 8, 12
Tragopogon porrifolius   paarse morgenster Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre Deel 2 Boek 8, 13
Tragopogon pratensis subsp. pratensis    Gele morgenster Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre Deel 2 Boek 8, 13
Scorzonera hispanica grote schorseneer     Adderscryudt Deel 2 Boek 8, 14
Matricaria chamomilla -   Echte kamille Camille (Ghemeyne), Camomillebloemen Deel 2 Boek 8, 15
Anthemis cotula   Stinkende kamille Camille (Stinckende), Paddebloemen Deel 2 Boek 8, 16
Tripleurospermum maritimum   Reukeloze kamille Coedille, Koe-ooghe Deel 2 Boek 8, 16
Anthemis tinctoria   Gele kamille Strijckbloemen Deel 2 Boek 8, 16
Chamaemelum nobile Roomse kamille     Camille (Roomsche oft Welrieckende) Deel 2 Boek 8, 17
Matricaria discoidea    Schijfkamille Camille (Geele Roomsche) Deel 2 Boek 8, 17
Adonis annua   Herfstadonis Bruynettekens Deel 2 Boek 8, 18
Adonis vernalis   Voorjaarsadonis Koe-ooghe der ouders, Rundtsooghe Deel 2 Boek 8, 19
Chrysanthemum segetum   ganzenbloem, gele Gansebloemen (Geele), Vokelaer Deel 2 Boek 8, 20
Arnica montana   valkruid Vokelaer met breede bladeren, Woudtbloeme Deel 2 Boek 8, 21
Helianthus annuus   gewone zonnebloem Flos solis, Sonnebloeme (Groote) Deel 2 Boek 8, 22
Bellis perennis   Madeliefje (wilde soort) Kerssouwen, Madelieven (Wilde) Deel 2 Boek 8, 23
Bellis perennis   Madeliefje (gevuldbloemig) Madelieven (Tamme oft Dobbele) Deel 2 Boek 8, 23
Leucanthemum vulgare   Gewone margriet Gansbloemen, Madelieven (Groote) Deel 2 Boek 8, 23
Aster amellus   Bergaster Sterrecruydt met peersche bloemen Deel 2 Boek 8, 24
Odontospermum maritimum   gele aster Sterrecruydt (Ligghende) met geele bloemen Deel 2 Boek 8, 24
Helichrysum arenarium   strobloem Elichryson Deel 2 Boek 8, 25
Helichrysum stoechas   Mediterrane strobloem Mottencruydt, Rhijnbloemen Deel 2 Boek 8, 26
Santolina rosmarinifolia   groene heiligenbloem Cyprescruydt (Ghemeyn) Deel 2 Boek 8, 27
Santolina chamaecyparissus   Cipressenkruid, Heiligenbloem Cyprescruydt (Ander) Deel 2 Boek 8, 27

^Naar het begin van deze pagina