Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 6, bladzijde 438-440   Zie volgende pagina »

Van Lavendel oft Lavender 

1  

Lavandula x intermedia 'Alba' - lavendel (witbloeiende cultivar)

  • 1644 Vlaams: Lavender met witte bloemen

Overzicht Lavandula x intermedia 'Alba' op deze site

Alle foto's van Lavandula x intermedia 'Alba' op internet

Lavandula x intermedia 'Alba' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula x intermedia 'Alba' in Plantago PlantIndex

2  

Lavandula latifolia - Breedbladige lavendel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Lavender (Groote), Lavender Manneken
  • 1616 Latijn: Lavandula
  • 1554/1557: Casia de Virgile, Hirculus, Lavande, Lavande masle, Lavandula, Lavandula mas, Lavender, Lavender manneken, Lavendula, Pseudonardus, Rosmarinum coronarium, Spica, Spica nardi

Overzicht Lavandula latifolia op deze site

Alle foto's van Lavandula latifolia op internet

Lavandula latifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula latifolia in Plantago PlantIndex

3  

Lavandula angustifolia - Echte lavendel

  • 1644 Vlaams: Lavender (Kleyne), Lavender Wijfken
  • 1616 Latijn: Lavandula altera
  • 1554/1557: Casia de Virgile, Hirculus, Lafendel, Lavande, Lavande femelle, Lavandula, Lavandula foemina, Lavender wijfken, Lavendula, Pseudonardus, Rosmarinum coronarium

Overzicht Lavandula angustifolia op deze site

Alle foto's van Lavandula angustifolia op internet

Lavandula angustifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula angustifolia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina