Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 7, bladzijde 440-442  Zie volgende pagina »

Van Stichas-cruydt 

1  

Lavandula stoechas - Kuiflavendel

  • 1644 Vlaams: Stichas(cruydt)
  • 1616 Latijn: Stoechas
  • 1554/1557: Astochodos, Stichas, Stichas Arabica, Stoechados Arabicum, Stoechas

Overzicht Lavandula stoechas op deze site

Alle foto's van Lavandula stoechas op internet

Lavandula stoechas bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula stoechas in Plantago PlantIndex

2  

Lavandula dentata - tandlavendel

  • 1644 Vlaams: Stichas(cruydt) met ghekertelde bladeren
  • 1616 Latijn: Stoechas folio serrato

Overzicht Lavandula dentata op deze site

Alle foto's van Lavandula dentata op internet

Lavandula dentata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula dentata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina