Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 9, bladzijde 444-446   Zie volgende pagina »

Van Quendel oft Wilden Thymus

1  

Thymus serpyllum - Kleine tijm

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Quendel (Ghemeynen), Thymus (Wilden), Vrouwenbedstroo (Onser)
  • 1616 Latijn: Serpyllum vulgare
  • 1554/1557: Kinlin, Kumel, Onser Vrouwen bedstroo, Quendel, Serpillum vulgare, Serpollet vulgaire, Thymus (wilden)

Overzicht Thymus serpyllum op deze site

Alle foto's van Thymus serpyllum op internet

Thymus serpyllum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thymus serpyllum in Plantago PlantIndex

2  

Thymus zygis - Spaanse tijm

  • 1644 Vlaams: Quendel (Recht opstaende)
  • 1616 Latijn: Serpyllum alterum

Overzicht Thymus zygis op deze site

Alle foto's van Thymus zygis op internet

Thymus zygis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thymus zygis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina