Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 11, bladzijde 447-449   Zie volgende pagina »

Van Ocimum oft Basilicom

1  

Ocimum minimum - Griekse basilicum

  • 1644 Vlaams: Basilicom (Edele)
  • 1616 Latijn: Ocimum minus
  • 1554/1557: Basilge, Basilgram, Basilic (petit), Basilic domestique, Basilicom, Basilicom (edel), Basilicum, Ocimum, Ocimum gariophyllatum, Ocimum minus
2  

Ocimum basilicum - Basilicum (2)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Basilicom (Aldergrootste)
  • 1616 Latijn: Ocimum tertium maximum

Overzicht Ocimum basilicum op deze site

Alle foto's van Ocimum basilicum op internet

Ocimum basilicum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ocimum basilicum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina