Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 13, bladzijde 451-452   Zie volgende pagina »

Van oprechten Dictamnus oft Dictamnum 

1  

Origanum dictamnus - Hopmarjolein

Foto Luc Regniers
  • 1644 Vlaams: Dictamnum (Oprecht), Dictamnum van Candien
  • 1616 Latijn: Dictamnum verum
  • 1554/1557: Dictam, Dictam vray, Dictamnum, Dictamnum Creticum, Dictamus, Diptamum, Pulegium sylvestre

Overzicht Origanum dictamnus op deze site

Alle foto's van Origanum dictamnus op internet

Origanum dictamnus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum dictamnus in Plantago PlantIndex

2  

Dictamnus albus - Vuurwerkplant

  • 1644 Vlaams: Dictamnum (Oprecht), Diptam (Witten)
  • 1616 Latijn:
  • 1554/1557: Dictamni tertium genus, Dictamnum, Dictamnum non Creticum

Overzicht Dictamnus albus op deze site

Alle foto's van Dictamnus albus op internet

Dictamnus albus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dictamnus albus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina