Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 15, bladzijde 453-455   Zie volgende pagina »

Van Poley oft Paleye 

1  

Mentha pulegium - polei

  • 1644 Vlaams: Paleye, Poley(e)
  • 1616 Latijn: Pulegium

Overzicht Mentha pulegium op deze site

Alle foto's van Mentha pulegium op internet

Mentha pulegium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha pulegium in Plantago PlantIndex

2  

Mentha cervina

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Poley(e) met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Pulegium

Overzicht Mentha cervina op deze site

Alle foto's van Mentha cervina op internet

Mentha cervina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha cervina in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina