Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 16, bladzijde 455-458   Zie volgende pagina »

Van Polium 

1  

 

 • 1644 Vlaams: Polium (Eerste, Kleyn oft Ghemeyn)
 • 1616 Latijn: Polium
2  

Teucrium montanum

 • 1644 Vlaams: Polium (Tweede, Kleyn oft Smaller), [Polium (Bergh-)]
 • 1616 Latijn: Polium tenuius
 • 1554/1557: Polium, Polium montanum, Teuthrium

Overzicht Teucrium montanum op deze site

Alle foto's van Teucrium montanum op internet

Teucrium montanum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium montanum in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Polium (Derde oft Kruypende), [Polium (Zee-)]
 • 1616 Latijn: Polium repens ac tertium
4  

Teucrium supinum

 • 1644 Vlaams: Polium (Vierde, Kruypende)
 • 1616 Latijn: Polium quartum etiam repens

Overzicht Teucrium supinum op deze site

Alle foto's van Teucrium supinum op internet

Teucrium supinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium supinum in Plantago PlantIndex

5  

 

 • 1644 Vlaams: Polium (Vijfde) met geele bloemen
 • 1616 Latijn: (Polium quintum)

^Naar het begin van deze pagina