Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 17, bladzijde 458-460   Zie volgende pagina »

Van Orega, ende haer mede-soorten, als zijn Grove Marioleyne, ende Enghelsche Orega

1  

Origanum onites - Kretenzische marjolein

 

 • 1644 Vlaams: Onitis
 • 1616 Latijn: (Onitis)
 • 1554/1557: Origan onitis, Origanum

Overzicht Origanum onites op deze site

Alle foto's van Origanum onites op internet

Origanum onites bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum onites in Plantago PlantIndex

2  

Origanum vulgare subsp. hirtum - Griekse marjolein

 • 1644 Vlaams: Orega (Ghemeyne oft Spaensche)
 • 1616 Latijn: Origanum Heracleoticum
 • 1554/1557: Cunila, Origan cultivé, Origanum, Origanum heracleoticum, Origanum Hispanicum

Overzicht Origanum vulgare subsp. hirtum op deze site

Alle foto's van Origanum vulgare subsp. hirtum op internet

Origanum vulgare subsp. hirtum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum vulgare subsp. hirtum in Plantago PlantIndex

3  

Origanum maru - Syrische marjolein

 • 1644 Vlaams: Orega (Enghelsche)
 • 1616 Latijn: (Origanum Anglicum)
 • 1554/1557: Mariolaine d'Angleterre, Marioleyne (Engelsche), Marum quibusdam, Origanum

Overzicht Origanum maru op deze site

Alle foto's van Origanum maru op internet

Origanum maru bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum maru in Plantago PlantIndex

4  

Origanum vulgare - Wilde marjolein 
(twee variëteiten: "bloemen sijn roodachtich" en "gheslacht dat sneewitte bloemen draeght")

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Marioleyne (Grove), Orega (Wilde) 
 • 1616 Latijn: Origanum silvestre
 • 1554/1557: Dosten, Dosten wolgemut, Mariolaine bastarde, Marioleyne (grove), Origan sauvage, Origan sauvage à fleurs blanches, Origanum, Origanum sylvestre, Wolgemut

Overzicht Origanum vulgare op deze site

Alle foto's van Origanum vulgare op internet

Origanum vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum vulgare in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina