Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 18, bladzijde 460-461   Zie volgende pagina »

Van Tragoriganum 

1  

Satureja thymbra - tijmbladig bonenkruid

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Orega (Bock-)
 • 1616 Latijn: Tragoriganum
 • 1554/1557: Origan de bouq, Tragoriganum

Overzicht Satureja thymbra op deze site

Alle foto's van Satureja thymbra op internet

Satureja thymbra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Satureja thymbra in Plantago PlantIndex

2  

 

 • 1644 Vlaams: Orega (Tweede Bock-) met witte bloemen, Tragoriganum van Clusius (Eerste)
 • 1616 Latijn: Tragoriganum Clusii
3  

Sideritis hyssopifolia

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Orega (Derde Bock-)
 • 1616 Latijn: Tragoriganum Clusii alterum

Overzicht Sideritis hyssopifolia op deze site

Alle foto's van Sideritis hyssopifolia op internet

Sideritis hyssopifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sideritis hyssopifolia in Plantago PlantIndex

4  

Sideritis hyssopifolia

 • 1644 Vlaams: Bock-Orega (Derde), Tragoriganum van Clusius (Tweede)
 • 1616 Latijn: Tragoriganum Clusii alterum
 • 1554/1557: Prassium, Tragoriganum alterum

Overzicht Sideritis hyssopifolia op deze site

Alle foto's van Sideritis hyssopifolia op internet

Sideritis hyssopifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sideritis hyssopifolia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina