Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 19, bladzijde 461-464   Zie volgende pagina »

Van den ghemeynen Hyssop oft Ysope 

1  

Hyssopus officinalis - Hyssop (twee variëteiten, de "ghemeyne" en"ander gheslacht ... van stelen corter ende meer tseghen der eerden liggende")

  • 1644 Vlaams: Hyssope, Ysop(e) (Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Hyssopus vulgaris
  • 1554/1557: Hysop, Hysope, Hyssope, Hyssopus, Hyssopus communis, Ysope, Ysopus

Overzicht Hyssopus officinalis op deze site

Alle foto's van Hyssopus officinalis op internet

Hyssopus officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyssopus officinalis in Plantago PlantIndex

2  

Hyssopus officinalis var.

  • 1644 Vlaams: Ysop(e) aen beyde sijden bloeyende
  • 1616 Latijn: Hyssopus utrimque florifera

Overzicht Hyssopus officinalis var. op deze site

Alle foto's van Hyssopus officinalis var. op internet

Hyssopus officinalis var. bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyssopus officinalis var. in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Hyssopus uyt een oudt boeck
  • 1616 Latijn: Hyssopus ex codice Caesareo

^Naar het begin van deze pagina