Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 22, bladzijde 466-468   Zie volgende pagina »

Van Savie 

1  

Salvia officinalis - Echte Salie (de breedbladige soort)

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Savie (Groote oft Groove)
  • 1616 Latijn: Salvia maior
  • 1554/1557: Corsalvium, Salbey, Salbey (breit), Salbey (grosz), Salvia, Salvia agrestis, Salvia maior, Sauge (grande), Savie, Savie (groote), Savie (grove)

Overzicht Salvia officinalis op deze site

Alle foto's van Salvia officinalis op internet

Salvia officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia officinalis in Plantago PlantIndex

2  

Salvia officinalis - Echte salie (de smalbladige, geneeskrachtige soort)

  • 1644 Vlaams: Savie (Kleyne oft Edele)
  • 1616 Latijn: Salvia minor
  • 1554/1557: Corsalvium, Salbey, Salbey (Creutz-), Salbey (Edel-), Salbey (klein), Salbey (Spitz-), Salvia, Salvia minor, Salvia nobilis, Salvia usualis, Sauge franche, Savie, Savie (Cruys-), Savie (Oorkens-)

Overzicht Salvia officinalis op deze site

Alle foto's van Salvia officinalis op internet

Salvia officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia officinalis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina