Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 24, bladzijde 469-472   Zie volgende pagina »

Van Scharleye oft Orvala, dat is, Wildt Horminum

1  

Salvia sclarea - Scharlei (Muskaatsalie)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • 1644 Vlaams: Scharleye
 • 1616 Latijn: Orvala
 • 1554/1557: Centrum galli, Gallitricum, Matrisalvia, Orvale, Scarlea, Scarleye, Scharlach

Overzicht Salvia sclarea op deze site

Alle foto's van Salvia sclarea op internet

Salvia sclarea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia sclarea in Plantago PlantIndex

2  

Salvia nemorosa - bossalie

Foto Luc Regniers

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Scharleye (Tweede)
 • 1616 Latijn: Orvala altera

Overzicht Salvia nemorosa op deze site

Alle foto's van Salvia nemorosa op internet

Salvia nemorosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia nemorosa in Plantago PlantIndex

3  

Salvia glutinosa - kleverige salie

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Scharleye (Derde) met geele bloemen
 • 1616 Latijn: Orvala tertia

Overzicht Salvia glutinosa op deze site

Alle foto's van Salvia glutinosa op internet

Salvia glutinosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salvia glutinosa in Plantago PlantIndex

4  

Salvia pratensis - Veldsalie

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Scharleye (Vierde)
 • 1616 Latijn: Orvala silvestris species quarta
 • 1554/1557: Geminalis, Horminum, Horminum sauvage, Horminum sylvestre

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina