Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 9 capitel 27, bladzijde 474-476   Zie volgende pagina »

Van Balseme oft Coste 

1  

Tanacetum balsamita - Balsemwormkruid

  • 1644 Vlaams: Balseme (Groote)
  • 1616 Latijn: Balsamita maior
  • 1554/1557: Balsamita maior, Balseme (groote), Coq grand, Frauwenkraut, Herba divae Mariae, Lassulata, Menta Graeca, Panaces chironium Theophrasti, Salvia Romana

Overzicht Tanacetum balsamita op deze site

Alle foto's van Tanacetum balsamita op internet

Tanacetum balsamita bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum balsamita in Plantago PlantIndex

2  

Achillea ageratum - Tuinbertram

  • 1644 Vlaams: Balseme (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Balsamita minor
  • 1554/1557: Ageratum de Dioscoride, Balsamita minor, Balseme (cleyne), Coq petit, Elichrysum, Eupatorium Mesue, Hepatorium Mesue, Herba divae Mariae, Herba Giulia

Overzicht Achillea ageratum op deze site

Alle foto's van Achillea ageratum op internet

Achillea ageratum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Achillea ageratum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina