Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 2 Boek 9,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Origanum majorana   Echte marjolein Marioleyne Deel 2 Boek 9, 1
Clinopodium vulgare   Borstelkrans Marum (Ghemeyn) Deel 2 Boek 9, 3
Rosmarinus officinalis   Rozemarijn Rosmarijn Deel 2 Boek 9, 4
Ledum palustre   moerasrozemarijn Rosmarijn (Wilden) Deel 2 Boek 9, 5
Lavandula x intermedia 'Alba'   lavendel (witbloeiende cultivar) Lavender met witte bloemen Deel 2 Boek 9, 6
Lavandula latifolia   Breedbladige lavendel Lavender (Groote), Lavender Manneken Deel 2 Boek 9, 6
Lavandula angustifolia   Echte lavendel Lavender (Kleyne), Lavender Wijfken Deel 2 Boek 9, 6
Lavandula stoechas   Kuiflavendel Stichas(cruydt) Deel 2 Boek 9, 7
Lavandula dentata   tandlavendel Stichas(cruydt) met ghekertelde bladeren Deel 2 Boek 9, 7
Thymus capitatus   kegeltijm Thymus oft Thijm met aderen oft knopkens Deel 2 Boek 9, 8
Thymus vulgaris   Echte tijm Thymus (Harden) sonder aderen Deel 2 Boek 9, 8
Thymus serpyllum   Kleine tijm Quendel (Ghemeynen), Thymus (Wilden), Vrouwenbedstroo (Onser) Deel 2 Boek 9, 9
Thymus zygis   Spaanse tijm Quendel (Recht opstaende) Deel 2 Boek 9, 9
Ocimum basilicum   basilicum Basilicom (Groote oft Grove) Deel 2 Boek 9, 10
Ocimum minimum   Griekse basilicum Basilicom (Edele) Deel 2 Boek 9, 11
Ocimum basilicum   Basilicum Basilicom (Aldergrootste) Deel 2 Boek 9, 11
Clinopodium acinos   Kleine steentijm Basilicom (Wildt) Deel 2 Boek 9, 12
Origanum dictamnus   Hopmarjolein Dictamnum (Oprecht), Dictamnum van Candien Deel 2 Boek 9, 13
Dictamnus albus   Vuurwerkplant Dictamnum (Oprecht), Diptam (Witten) Deel 2 Boek 9, 13
Ballota pseudodictamnus   Kretenzische ballote Dictamnum (Valsch), Diptam (Valsch) Deel 2 Boek 9, 14
Mentha pulegium   polei Paleye, Poley(e) Deel 2 Boek 9, 15
Mentha cervina ?   Poley(e) met smalle bladeren Deel 2 Boek 9, 15
Teucrium montanum     Polium (Tweede, Kleyn oft Smaller), [Polium (Bergh)] Deel 2 Boek 9, 16
Teucrium supinum     Polium (Vierde, Kruypende) Deel 2 Boek 9, 16
Origanum onites   Kretenzische marjolein Onitis Deel 2 Boek 9, 17
Origanum vulgare subsp. hirtum   Griekse marjolein Orega (Ghemeyne oft Spaensche) Deel 2 Boek 9, 17
Origanum maru   Syrische marjolein Orega (Enghelsche) Deel 2 Boek 9, 17
Origanum vulgare   Wilde marjolein Marioleyne (Grove), Orega (Wilde)  Deel 2 Boek 9, 17
Satureja thymbra ? tijmbladig bonenkruid Orega (Bock) Deel 2 Boek 9, 18
Sideritis hyssopifolia ?   Orega (Derde Bock) Deel 2 Boek 9, 18
Sideritis hyssopifolia     BockOrega (Derde), Tragoriganum van Clusius (Tweede) Deel 2 Boek 9, 18
Hyssopus officinalis   Hyssop Hyssope, Ysop(e) (Ghemeyn) Deel 2 Boek 9, 19
Hyssopus officinalis var.     Ysop(e) aen beyde sijden bloeyende Deel 2 Boek 9, 19
Satureja montana   Bergbonenkruid Keule (Winter), Tenderick Deel 2 Boek 9, 20
Satureja hortensis   Bonenkruid Keule, Saturey Deel 2 Boek 9, 21
Salvia officinalis   Echte Salie (de breedbladige soort) Savie (Groote oft Groove) Deel 2 Boek 9, 22
Salvia officinalis    Echte salie (de smalbladige, geneeskrachtige soort) Savie (Kleyne oft Edele) Deel 2 Boek 9, 22
Teucrium scorodonia   valse salie Savie (Wilde) Deel 2 Boek 9, 23
Salvia sclarea   Scharlei (Muskaatsalie) Scharleye Deel 2 Boek 9, 24
Salvia nemorosa ? bossalie Scharleye (Tweede) Deel 2 Boek 9, 24
Salvia glutinosa ? kleverige salie Scharleye (Derde) met geele bloemen Deel 2 Boek 9, 24
Salvia pratensis   Veldsalie Scharleye (Vierde) Deel 2 Boek 9, 24
Salvia viridis   bonte salie Horminum Deel 2 Boek 9, 25
Tanacetum balsamita   Balsemwormkruid Balseme (Groote) Deel 2 Boek 9, 27
Achillea ageratum   Tuinbertram Balseme (Kleyne) Deel 2 Boek 9, 27

^Naar het begin van deze pagina