Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2, bladzijde 229 - 520  Zie volgende pagina »

HET TWEEDE DEEL

Inhoudende de beschrijvinghe van Bloemen, Krans-cruyden,
Welrieckende ende Kroonkens-draghende cruyden,
begrijpende de 6. 7. 8. 9. ende 10. Boecken deses Cruydt-Boecks

Seste Boeck 229

Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen

Voor-reden
 

Sevenste Boeck 302

Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen

Voor-reden
 

Achtste Boeck 384

Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere

Voor-reden
 

Neghenste Boeck 432

Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende

Voor-reden
 

Tienste Boeck 477

Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen

Voor-reden
 
Vermaninghe tot den leser (beschrijvinghe van ettelijcke gommen)

^Naar het begin van deze pagina