Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam ?

Alle foto's van

Overzicht Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk Plantago PlantIndex
Aconitum anthora       Bleekgele monnikskap Anthora Cruydt-boeck 3, 14, 14  
Aconitum napellus         Munckskapkens, Wolfswortel (Ghemeyne Blauwe) Cruydt-boeck 3, 14, 12  
Aconitum vulparia       Gele monnikskap Napellus (Geele), Wolfswortel (Groote) met geele bloemen Cruydt-boeck 3, 14, 9  
Actaea spicata       Christoffelkruid Christoffelscruydt (Sinte) Cruydt-boeck 3, 13, 12  
Adiantum capillusveneris       Echt venushaar Capillus Veneris (Oprechten), Vrouwenhayr [Adiantum (Swart)] Cruydt-boeck 3, 15, 10  
Agave americana       Agave Aloë uyt WestIndien oft America Cruydt-boeck 3, 12, 2  
Aloe spec.         Aloë (Ghemeyne) Cruydt-boeck 3, 12, 2  
Ampelopsis orientalis       Wilde wingerd Tamus, Wijngaert (Wilden) Cruydt-boeck 3, 13, 11  
Anacyclus pyrethrum       Afrikaanse pyrethrum (Roomse bertram, Marokkaanse kamille, Atlasmadeliefje) Bertram Cruydt-boeck 3, 11, 22  
Anemone   ?     Anemoon Anemone (Eerste oft Sterre) Cruydt-boeck 3, 14, 7  
Anemone nemorosa       Bosanemoon Anemone (Vijfde), Hanenvoet (Bosch) Cruydt-boeck 3, 14, 7  
Anemone ranunculoides       Gele anemoon Anemone (Seste) Cruydt-boeck 3, 14, 7  
Anemone sylvestris ?     Grote anemoon Anemone (Derde) van Oostenrijck Cruydt-boeck 3, 14, 7  
Anemone trifolia       Driebladige bosanemoon Anemone (Sevenste oft Drijbladighe) Cruydt-boeck 3, 14, 7  
Arisarum vulgare       Gekaperde kalfsvoet Arisarum met breede bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 8  
Aristolochia clematitis       Pijpbloem Aristolochia (Bijlachtighe) Cruydt-boeck 3, 11, 1  
Aristolochia clematitis       Pijpbloem Aristolochia (Wilde soorte), Sarasijnscruydt Cruydt-boeck 3, 11, 3  
Aristolochia longa       Langbladige pijpbloem Aristolochia (Langhe), Aristolochia Manneken Cruydt-boeck 3, 11, 1  
Aristolochia pistolochia       Pistolochia (pijpbloem) Pistolochia Cruydt-boeck 3, 11, 2  
Aristolochia rotunda       Rondbladige pijpbloem (Bolvormige pijpbloem) Aristolochia (Ronde), Aristolochia Wijfken Cruydt-boeck 3, 11, 1  
Arum dioscoridis ?     Aronskelk Speerwortele Cruydt-boeck 3, 11, 6  
Arum italicum       Italiaanse aronskelk Speerwortele (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 11, 6  
Arum maculatum       Gevlekte aronskelk Calfsvoet, Kalfsvoet Cruydt-boeck 3, 11, 5  
Arum tenuifolium       Aronskelk Arisarum met smalle bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 8  
Asarum europaeum       Mansoor Haselwortel(e), Mansooren Cruydt-boeck 3, 12, 1  
Ascophyllum nodosum       Knotswier Fucus (Derden Zee), Wier(t) (Derden) Cruydt-boeck 3, 15, 23  
Asperugo procumbens       Scherpkruid Asperugo oft Cleefcruydt (Bastaerdt oft Wilde) Cruydt-boeck 3, 11, 33  
Asperula arvensis       Akkerbedstro Walmeester (Blauewe) sonder reuck Cruydt-boeck 3, 11, 32  
Asplenium adiantumnigrum       Zwartsteel Varen (Swart Eycken) Cruydt-boeck 3, 15, 5  
Asplenium ceterach       Schubvaren Miltcruydt, Varen (Steen) Cruydt-boeck 3, 15, 8  
Asplenium hemionitis       Streepvaren Hemionitis (Ghemeyne) Cruydt-boeck 3, 15, 7  
Asplenium rutamuraria       Muurvaren Ruyte (Steen) [Adiantum (Wit)] Cruydt-boeck 3, 15, 11  
Asplenium scolopendrium       Tongvaren Hertstonghe Cruydt-boeck 3, 15, 6  
Asplenium scolopendrium var.       Tongvaren Hertstonghe met ghesneden bladeren Cruydt-boeck 3, 15, 6  
Asplenium trichomanes       Steenbreekvaren Wederdoot Cruydt-boeck 3, 15, 12  
Aster tripolium       Zulte Sterrecruydt (Zee) Cruydt-boeck 3, 12, 22  
Astrantia major       Zeeuws knoopje Niescruydt van Dioscorides (Swart) Cruydt-boeck 3, 12, 30  
Athyrium filixfemina       Wijfjesvaren Varen Wijfken Cruydt-boeck 3, 15, 1  
Atropa belladonna       Wolfskers Dullebezien, Nascaye (Groote) Cruydt-boeck 3, 14, 28  
Blechnum spicant       Dubbelloof Varen (Gracht) Cruydt-boeck 3, 15, 9  
Bovista nigrescens       (of Bovista plumbea) zwartwordende bovist of loodgrijze bovist Campernoelien (Ronde), Wolfsveest Cruydt-boeck 3, 15, 26  
Bryonia alba       Witte heggenrank Bryonie (Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 10  
Bryonia dioica       Heggenrank Bryonie (Witte) Cruydt-boeck 3, 13, 10  
Bunium bulbocastanum       Aardkastanje Eerdtnoten (Kleyn) Cruydt-boeck 3, 11, 10  
Calla palustris       Slangenwortel Slanghencruydt (Water), Speerwortele (Water) Cruydt-boeck 3, 11, 7  
Calvatia excipuliformis       Plooivoetstuifzwam Campernoelie (Halfronde oft Platronde Swarte) Cruydt-boeck 3, 15, 26  
Cardiospermum halicacabum       Ballonplant Kriecken van over Zee (Swarte oft Vremde) Cruydt-boeck 3, 14, 25  
Carex pseudocyperus       Hoge cyperzegge Cyperus (Valschen) Cruydt-boeck 3, 11, 14  
Carthamus tinctorius       Saffloer, Verfdistel (Bastaard-saffraan) Saffraen (Bastaerdt oft Wilden) Cruydt-boeck 3, 12, 5  
Cassia obovata (= Cassia senna)        (Alexandrijnse) Senne Sena, Seneboom Cruydt-boeck 3, 12, 3  
Centaurea centaurium       Groot duizendguldenkruid Santorie (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 11  
Centaurea rhapontica ?       Santorie (Tweede Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 11  
Centaurium erythraea       Echt duizendguldenkruid Santorie (Kleyn) Cruydt-boeck 3, 11, 12  
Centranthus ruber       Rode spoorbloem Valeriaene (Roode) Cruydt-boeck 3, 11, 26  
Ceranium ?     Hoorntjeswier Zeemosch (Derden) Cruydt-boeck 3, 15, 19  
Citrullus colocynthis       Kolokwint ColoquintAppelen, Coloquintida Cruydt-boeck 3, 12, 26  
Cladostephus spongiosus f. verticillatus       Wijd pijpenragerwier Zeemosch (Tweeden) Cruydt-boeck 3, 15, 19  
Clathrus ruber       Traliestinkzwam Campernoelie (Koraelsghewijs ghetraelliede) Cruydt-boeck 3, 15, 26  
Clematis flammula       Scherpe clematis Clim (Brandende oft Heete), Flammula (Ligghende) Cruydt-boeck 3, 13, 16  
Clematis recta       Stijve clematis Flammula (Recht opstaende) Cruydt-boeck 3, 13, 16  
Clematis vitalba       Bosrank Lijnen, Linen Cruydt-boeck 3, 13, 15  
Clematis viticella       Italiaanse clematis Clematis (Tweede) Cruydt-boeck 3, 13, 18  
Clematis viticella 'Purpurea Plena Elegans'       Italiaanse clematis (gevuldbloemig) Clematis (Tweede) met dobbele bloemen Cruydt-boeck 3, 13, 18  
Clitocybe sp. ?    

Trechterzwam, Melkzwam

Campernoelien (Spaede), Duyvelsbroot van den herfst Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Colchicum autumnale       Herfsttijloos Tijdeloosen Cruydt-boeck 3, 14, 34  
Collybia confluens ?     Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Collybia perronata ?     Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Colocasia esculenta       Taro Arum van Aegypten Cruydt-boeck 3, 11, 5  
Conium maculatum       Gevlekte scheerling Kervel (Dulle), Scheerlinck Cruydt-boeck 3, 14, 35  
Convolvulus arvensis       Akkerwinde Winde (Kleyne), Winde (Kleyne Klockskens) Cruydt-boeck 3, 13, 3  
Convolvulus scammonia       Purgeerwinde Scammonia, Scammonium (van Syrien) Cruydt-boeck 3, 13, 1  
Convolvulus sepium       Haagwinde Winde (Groote Clockskens), Winde (Groote Sachte) Cruydt-boeck 3, 13, 2  
Convolvulus soldanella       Zeewinde Winde (Zee) Cruydt-boeck 3, 13, 5  
Coprinus micaeus       Glimmerinktzwam Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding links] Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Corallina officinalis       Koraalwier Coraelcruydt, Zeemosch (Coraelsgewijse) Cruydt-boeck 3, 15, 20  
Corydalis cava       Holwortel Hoolwortele Cruydt-boeck 3, 11, 4  
Corydalis solida       Vingerhelmbloem Hoolwortele (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 11, 4  
Crucianella maritima       Zeecrucianella Mee (Zeesche), Rotte (Zee) Cruydt-boeck 3, 11, 34  
Cruciata laevipes       Kruisbladwalstro Crusette Cruydt-boeck 3, 11, 34  
Cucubalus baccifer       Besanjelier Muer (Kruypende) Cruydt-boeck 3, 13, 14  
Currania dryopteris       Gebogen driehoeksvaren Varen (Wit Eycken) Cruydt-boeck 3, 15, 4  
Cyclamen hederifolium       Napolitaanse cyclamen Verckensbroot met bladeren als Veylbladeren Cruydt-boeck 3, 11, 13  
Cyclamen purpurascens       Europese cyclamen (Alpenviooltje) Verckensbroot met ronde bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 13  
Cymbalaria muralis       Muurleeuwenbek Cymbalaria met Veyl-bladeren Cruydt-boeck 3, 13, 4  
Cynanchum acutum -         Periploca (Eerste) Cruydt-boeck 3, 13, 20  
Cyperus esculentus       Knolcyperus Cyperus (Soeten), Trasi Cruydt-boeck 3, 11, 15  
Cyperus longus       Rood cypergras Cyperus (Langhen) Cruydt-boeck 3, 11, 14  
Cyperus rotundus       Rond cypergras Cyperus (Ronden) Cruydt-boeck 3, 11, 14  
Daphne cneorum       Steenroosje (Welriekende kelderhals, Heideroosje) Chamelaea met geele bloemen, Mezereon van de Arabers Cruydt-boeck 3, 12, 6  
Daphne gnidium       Vlasbladig peperboompje (Garouboom) Mezereon (Smal oft Wit) Cruydt-boeck 3, 12, 7  
Daphne laureola       Zwart peperboompje Laurier (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 12, 9  
Daphne mezereum       Rood peperboompje Chamelaea van Hooghduytschlandt, Mezereon (Breedt oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 3, 12, 8  
Datura stramonium       Doornappel Appel (Doren) Cruydt-boeck 3, 14, 33  
Delphinium elatum         Wolfswortel (Eerste Blauwe), Wolfswortel met bloemen als Riddersporen Cruydt-boeck 3, 14, 11  
Delphinium staphisagria       Rozijnridderspoor (Staverkruid, Staverzaad) Luyscruydt Cruydt-boeck 3, 12, 10  
Dictamnus albus 'Albiflorus'       Vuurwerkplant (met witte bloemen) Esschencruydt, Fraxinella (Eerste soorte) Cruydt-boeck 3, 11, 24  
Dictamnus albus 'Purpureus'       Vuurwerkplant (met paarsrode bloemen) Esschencruydt, Fraxinella (Tweede soorte) Cruydt-boeck 3, 11, 24  
Doronicum columnae       Voorjaarszonnebloem Doronicum nae de Arabische meesters Cruydt-boeck 3, 14, 8  
Doronicum grandiflorum         Doronicum (Tweede) Cruydt-boeck 3, 14, 8  
Doronicum pardalianches       Hartbladzonnebloem Doronicum (Ghemeyn) Cruydt-boeck 3, 14, 8  
Dracunculus vulgaris       Drakenwortel Speerwortele (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 6  
Drosera rotundifolia       Ronde zonnedauw Loopighcruydt, Sondauw Cruydt-boeck 3, 15, 17  
Dryopteris filixmas       Mannetjesvaren Varen Manneken Cruydt-boeck 3, 15, 1  
Ecballium elaterium       Spring-komkommer Concommeren (Wilde) Cruydt-boeck 3, 12, 25  
Epipactis helleborine subsp. helleborine        Brede wespenorchis Niescruydt (Wildt Wit) Cruydt-boeck 3, 12, 28  
Eranthis hyemalis       Winterakoniet Wolfswortel (Kleyne Geele oft Winter) Cruydt-boeck 3, 14, 10  
Euphorbia amygdaloides       Amandel-wolfsmelk Wolfsmelck Manneken (Eerste), Wolfsmelck van de wallen Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia apios       een soort Wolfsmelk Wolfsmelck (Knobbelachtigh) Cruydt-boeck 3, 12, 14  
Euphorbia cyparissias       Cipreswolfsmelk Wolfsmelck (Cypressen) Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia dendroides       Boomwolfsmelk Wolfsmelck (Boomachtigh) Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia esula       Heksenmelk Esula oft Ezula (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 12, 15  
Euphorbia helioscopia       Kroontjeskruid Wolfsmelck (Sonnevolghende oft Sonnewendende)  Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia lathyris       Kruisbladige wolfsmelk Springhcruydt, Spuergie Cruydt-boeck 3, 12, 16  
Euphorbia myrsinites         Wolfsmelck Wijfken Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia officinarum         Euphorbium Cruydt-boeck 3, 12, 21  
Euphorbia palustris       Moeraswolfsmelk Esula oft Ezula (Groote) Cruydt-boeck 3, 12, 15  
Euphorbia paralias       Zeewolfsmelk Wolfsmelck (Zee) Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia paralias       Zeewolfsmelk (tuinvorm) Wolfsmelck (Zee) in de hoven verplant Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Euphorbia peplus       Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Cruydt-boeck 3, 12, 18  
Euphorbia peplus       Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Cruydt-boeck 3, 12, 17  
Euphorbia platyphyllos       Brede wolfsmelk Wolfsmelck (Breedt) Cruydt-boeck 3, 12, 12  
Fallopia convolvulus       Zwaluwtong Winde (Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 6  
Frankenia pulverulenta         Duyvelsmelck (Ligghende oft Zee) Cruydt-boeck 3, 12, 18  
Fucus spiralis       Kleine zeeeik Fucus (Eersten Zee), Wier(t) (Eersten), ZeeEycke Cruydt-boeck 3, 15, 23  
Galium aparine       Kleefkruid Kleefcruydt Cruydt-boeck 3, 11, 29  
Galium mollugo subsp. erectum         Mollugo (Recht op staende oft Bergh) Cruydt-boeck 3, 11, 30  
Galium mollugo subsp. mollugo       Glad walstro Mollugo (Ghemeyne oft Kruypende) Cruydt-boeck 3, 11, 30  
Galium odoratum       Lievevrouwebedstro Walmeester (Welrieckende) Cruydt-boeck 3, 11, 32  
Galium sylvaticum       Boswalstro Mee (Wilde) Cruydt-boeck 3, 11, 28  
Galium verum       Geel walstro Walstroo (Ghemeyn oft Geel) Cruydt-boeck 3, 11, 31  
Gentiana asclepiadea       ZIjdeplantgentiaan Gentiaen (Kleyne) met bladeren van Swaluwortel Cruydt-boeck 3, 11, 19  
Gentiana clusii       Grootbloemige gentiaan Gentiaen (Groote) met blaeuwe bloemen Cruydt-boeck 3, 11, 18  
Gentiana cruciata       Kruisbladgentiaan Gentiaen (Kleyne), Kruyswortel, Madelgeer Cruydt-boeck 3, 11, 19  
Gentiana lutea       Gele gentiaan Gentiaen oft Gentiane (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 18  
Gentiana purpurea ?     Paarse gentiaan Gentiaen (Groote) met purpure bloemen Cruydt-boeck 3, 11, 18  
Glaucium corniculatum       Rode hoornpapaver Heul (Roode Ghehorenden) Cruydt-boeck 3, 14, 19  
Glaucium flavum       Gele hoornpapaver Heul (Geel), Heul (Groote Ghehorenden) Cruydt-boeck 3, 14, 18  
Glechoma hederacea       Hondsdraf Onderhave, Veyl (Eerdtoft Leeghen) Cruydt-boeck 3, 13, 4  
Glycyrrhiza echinata       Zoethout (wild) Soetewortel, Soethout van Dioscorides Cruydt-boeck 3, 11, 16  
Glycyrrhiza glabra       Zoethout Calissiehout, Soethout (Ghemeyn) Cruydt-boeck 3, 11, 17  
Gratiola officinalis       Genadekruid Godts Ghenade, Godts Gratie Cruydt-boeck 3, 12, 4  
Halidrys siliquosa       Hauwwier Fucus (Vierden Zee), Wier(t) (Vierden) Cruydt-boeck 3, 15, 23  
Halimeda tuna       Cactuswier (snoerkalkwier) Corallina met breede bladeren, Levercruydt (Zee), Opuntia Cruydt-boeck 3, 15, 20  
Hedera helix       Klimop Veyl (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 13, 25  
Hedera helix 'Arborescens'       Klimop (heeft zwarte bessen) Veyl (Boomoft Muer), Veyl (Groote, Tweede soorte oft Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 25  
Hedera helix 'Grandifolia'       Klimop Veyl (Groote, Derde soorte) Cruydt-boeck 3, 13, 25  
Hedera helix var. chrysocarpa       Klimop (heeft witte bessen) Veyl (Groote, Eerste soorte oft Witte) Cruydt-boeck 3, 13, 25  
Helleborus foetidus       Stinkend nieskruid Luyscruydt [Niescruydt (Derde Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29  
Helleborus niger       Kerstroos Heyligh Kerstcruydt [Niescruydt (Eerste Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29  
Helleborus viridis subsp. occidentalis       Wrangwortel Kropcruydt, Viercruydt [Niescruydt (Tweede Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29  
Hermodactylus tuberosus       Vingerknol Hermodactylus (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 34  
Himanthalia elongata       Riemwier Fucus (Tweeden Zee), Wier(t) (Tweeden) Cruydt-boeck 3, 15, 23  
Humulus lupulus       Hop Hoppecruydt Cruydt-boeck 3, 13, 21  
Hyoscyamus albus       Wit bilzekruid Bilsencruydt (Wit) Cruydt-boeck 3, 14, 21  
Hyoscyamus niger       Bilzekruid Bilsencruydt (Swart) Cruydt-boeck 3, 14, 21  
Hypecoum procumbens       Hypecoum (een papaversoort) Hypecoon Cruydt-boeck 3, 14, 20  
Hypnum loreum ?       Mosch (Eerdt oft Water) Cruydt-boeck 3, 15, 14  
Inula helenium       Griekse alant Alantwortel, Galantwortel Cruydt-boeck 3, 11, 20  
Ipomoea jalapa         Mechoacan Cruydt-boeck 3, 13, 8  
Ipomoea nil       Dagbloem Winde (Blauwe Klockskens) Cruydt-boeck 3, 13, 7  
Ipomoea quamoclit         Iasmin van America, Quamoclit Cruydt-boeck 3, 13, 22  
Jania rubens       Fijn koraalwier Muscus coralloïdes Cruydt-boeck 3, 15, 20  
Jania rubens       Fijn koraalwier Muscus coralloïdes Cruydt-boeck 3, 15, 20  
Jasminum officinale       Gewone jasmijn Iasminum Cruydt-boeck 3, 13, 22  
Kleinia anteuphorbium         Anteuphorbium Cruydt-boeck 3, 12, 21  
Lactarius sp. ?    

Trechterzwam, melkzwam

Campernoelien (Spaede), Duyvelsbroot van den herfst Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Laricifomes officinalis         (Polyporus officinalis) Larikszwam, Lorkenzwam Agaricus Cruydt-boeck 3, 15, 28  
Leuzea rhapontica       Schubbig zaagblad Rha, Rhabarber Cruydt-boeck 3, 12, 33  
Limonium sinuatum       Zeelavendel Limonium Rauwolfii Cruydt-boeck 3, 11, 26  
Limonium vulgare       Lamsoor Limonium Cruydt-boeck 3, 11, 26  
Lonicera caerulea ?       Hondtskersen (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 13, 24  
Lonicera caprifolium       Tuinkamperfoelie Geytenbladt, Memmekenscruydt (Italiaens) Cruydt-boeck 3, 13, 23  
Lonicera periclymenum       Wilde kamperfoelie Geytenbladt, Memmekenscruydt (Hoochduytsch) Cruydt-boeck 3, 13, 23  
Lonicera xylosteum       Rode kamperfoelie Hondtskersen (Groote) Cruydt-boeck 3, 13, 24  
Lycopodium clavatum       Grote wolfsklauw Mosch (Grooten Eerdt), Wolfsklauwen Cruydt-boeck 3, 15, 14  
Mandragora autumnalis       Herfstalruin Alruyn Wijfken, Mandragoras Wijfken Cruydt-boeck 3, 14, 29  
Mandragora officinarum       Alruin Alruyn Manneken, Mandragoras Manneken Cruydt-boeck 3, 14, 29  
Marasmius oreades ?     Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Marasmius scorodonium ?     Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Marchantia polymorpha       Steenlevermos Levercruydt (Steen) Cruydt-boeck 3, 15, 15  
Mnium hygrometricum ?       Wederdoot (Gulden) [leegher ende in alles kleyner] Cruydt-boeck 3, 15, 18  
Morchella esculenta       Gewone morielje Campernoelien (Vroege), Duyvelsbroot van de lente Cruydt-boeck 3, 15, 24  
Nicotiana rustica       Boerentabak Bilsencruydt (Geel) Cruydt-boeck 3, 14, 21  
Nicotiana tabacum         Bilsencruydt van Peru, Petun, Taback Cruydt-boeck 3, 14, 22  
Osmunda regalis       Koningsvaren Varen (Groot oft Wildt), Varen (Water) Cruydt-boeck 3, 15, 2  
Papaver dubium       Bleke klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Kleyne), Kollebloemen (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 14, 17  
Papaver hybridum       (met purpuren bloemen) Heul (Violetblaeuwen Ghehorenden) Cruydt-boeck 3, 14, 19  
Papaver rhoeas       Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Cruydt-boeck 3, 14, 17  
Papaver rhoeas       Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Cruydt-boeck 3, 14, 17  
Papaver somniferum       Slaapbol (bloem wit, zaad wit) Heul (Witte) [Heul oft Mankop (Eersten Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Papaver somniferum       Slaapbol (gevuldbloemig) Heul (Dobbelen) [Heul (Vierden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Papaver somniferum subsp. setigerum ?     Slaapbol (bloem bleek blauwpaars) Heul (Kleynen Tammen) [Heul oft Mankop (Derden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Papaver somniferum subsp. somniferum       Slaapbol (bloem rood, zaad zwart) Heul (Roode oft Swarte) [Heul oft Mankop (Tweeden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Papaver somniferum subsp. somniferum         Heulsap ('t ghene dat uyt de bladeren ende saedthoofden t'samen vloeyt) Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Papaver somniferum subsp. somniferum       Opium (ingedroogd melksap uit de zaaddoos van de slaapbol) Opium (sap uyt de saedbollen van den Tammen Heul) Cruydt-boeck 3, 14, 16  
Paris quadrifolia       Eenbes Spinnekoppen, Wolfsbezie Cruydt-boeck 3, 14, 15  
Periploca graeca       Melkwingerd Periploca (Tweede oft Kruypende) Cruydt-boeck 3, 13, 20  
Persicaria bistorta       Adderwortel Hertstonghe (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 9  
Persicaria minor       Kleine duizendknoop Hertstonghe (Kleine) Cruydt-boeck 3, 11, 9  
Phallus hadriani       Reukloze stinkzwam  (duinstinkzwam) Duyvels eyeren, Toovenaers eyeren, Ungers eyeren, ZeeCampernoelie Cruydt-boeck 3, 15, 25  
Physalis alkekengi       Echte lampionplant Kriecken over Zee Cruydt-boeck 3, 14, 24  
Physalis somnifera ?     Winterkers Slaapbes (variant) Nascaye (Dulmaeckende) Cruydt-boeck 3, 14, 27  
Physalis somnifera       Winterkers (Slaapbes) Nascaye (Slaepmaeckende) Cruydt-boeck 3, 14, 26  
Polemonium caeruleum       Jakobsladder Valeriaene (Griecksche), Valeriaene (Valsche) Cruydt-boeck 3, 11, 27  
Polygonatum hirtum       Breedbladige salomonszegel Salomonsseghel met seer breede bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21  
Polygonatum multiflorum       Gewone salomonszegel Salomonsseghel (Ghemeyne) met breede bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21  
Polygonatum odoratum       Welriekende salomonszegel Salomonsseghel (Welrieckende) Cruydt-boeck 3, 11, 21  
Polygonatum verticillatum       Kranssalomonszegel Salomonsseghel met smalle bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21  
Polypodium vulgare       Gewone eikvaren Varen (Boom) dat groot wordt Cruydt-boeck 3, 15, 3  
Polypodium vulgare subsp. vulgare       Gewone eikvaren Varen (Boom) dat kleyn blijft Cruydt-boeck 3, 15, 3  
Polytrichum commune       Gewoon haarmos Wederdoot (Gulden) Cruydt-boeck 3, 15, 18  
Pulsatilla pratensis       Knikkende koebel Kueckenschelle (Andere ghedaente) Cruydt-boeck 3, 14, 6  
Pulsatilla vulgaris       Wildemanskruid Kueckenschelle Cruydt-boeck 3, 14, 6  
Ranunculus aconitifolius ?       Hanenvoet (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus acris       Scherpe boterbloem Boterbloemen (Ander ghedaente van) Cruydt-boeck 3, 14, 1  
Ranunculus amplexicaulis       Stengelomvattende boterbloem Hanenvoet vande Pyreneeberghen (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 5  
Ranunculus arvensis       Akkerboterbloem Hanenvoet (Acker) [Hanenvoet (Derde Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2  
Ranunculus asiaticus       Turkse ranonkel Hanenvoet van Constantinopelen Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus auricomus       Gulden boterbloem Luypaertsklauwen [Hanenvoet [Tweede Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2  
Ranunculus bulbosus       Knolboterbloem Antheunis Raepken (Sint) met enckel bloemen, Hanenvoet (Knobbelachtighen) Cruydt-boeck 3, 14, 4  
Ranunculus bullatus       Herfstboterbloem Hanenvoet van Portugael Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus flammula       Egelboterbloem Egelkoolen Cruydt-boeck 3, 14, 5  
Ranunculus gramineus       Grasbladige boterbloem Hanenvoet met grasachtighe bladeren Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus illyricus       Illyrische boterbloem Hanenvoet van Illyrien Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus montanus       Bergboterbloem Hanenvoet (Bergh) Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Ranunculus repens       Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Cruydt-boeck 3, 14, 1  
Ranunculus repens var. pleniflorus        Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Cruydt-boeck 3, 14, 1  
Ranunculus sceleratus       Blaartrekkende boterbloem Hanenvoet (Water) [Hanenvoet (Eersten Wilden)] Cruydt-boeck 3, 14, 2  
Ranunculus thora         Thora van de Valdesen Cruydt-boeck 3, 14, 13  
Rhaponticum scariosum       Schubbig zaagblad Rha, Rhabarber Cruydt-boeck 3, 12, 33  
Rhodiola rosea       Rhodiola (Rozenwortel) Roosenwortel Cruydt-boeck 3, 11, 23  
Ricinus communis       Wonderboom Kruysboom, Mollencruydt, Wonderboom Cruydt-boeck 3, 12, 11  
Rubia tinctorum       Meekrap , Rotte [wortel: Meekrappen] Cruydt-boeck 3, 11, 28  
Sambucus ebulus       Kruidvlier Hadich, Vlier (Leeghen) Cruydt-boeck 3, 12, 24  
Selaginella denticulata         Mosch (Tweeden Kleynen Eerdt) Cruydt-boeck 3, 15, 14  
Selaginella helvetica         Mosch (Eersten Kleynen Eerdt) Cruydt-boeck 3, 15, 14  
Smilax aspera       Steekwinde Winde (Stekende) Cruydt-boeck 3, 13, 9  
Smilax officinalis       Sarsaparilla Zarza Parilla van Peru Cruydt-boeck 3, 13, 9  
Solanum aethiopicum         Appelen van Ethiopien Cruydt-boeck 3, 14, 32  
Solanum dulcamara       Bitterzoet Alfrance, Alfsrancke Cruydt-boeck 3, 13, 13  
Solanum lycopersicum       Tomaat Appel (Gulden) Cruydt-boeck 3, 14, 30  
Solanum melongena       Aubergine Appel (Dul), Verangenes Cruydt-boeck 3, 14, 31  
Solanum nigrum subsp. nigrum       Zwarte nachtschade Nachtschade, Nascaye (Tamme oft Hof) Cruydt-boeck 3, 14, 23  
Sticta pulmonaria         Longhencruydt Cruydt-boeck 3, 15, 16  
Streptopus amplexifolius       Stengelomvattende salomonszegel Salomonsseghel met sijdtacken Cruydt-boeck 3, 11, 21  
Stypocaulon scoparium       Bruinwier Zeemosch (Eerten) Cruydt-boeck 3, 15, 19  
Tamus communis       Spekwortel Wijngaert (Wilden) Cruydt-boeck 3, 13, 11  
Trollius europaeus       Europese trollius Boterbloemen (Ghebolde), Hanenvoet met ronde bolwijse bloemen Cruydt-boeck 3, 14, 3  
Tropaeolum majus       Oost-Indische kers Kersse (Cruydt-boeck Indiaensche) Cruydt-boeck 3, 13, 7  
Tuber aestivum       Zomertruffel Eerdtbuylen, Eerdtknobbelen Cruydt-boeck 3, 15, 29  
Usnea barbata       Baardmos en andere Usneasoorten Mosch (Boom) Cruydt-boeck 3, 15, 13  
Valeriana dioica       Kleine valeriaan Valeriaene (Alderkleynste) Cruydt-boeck 3, 11, 25  
Valeriana officinalis       Echte valeriaan Valeriaene (Wilde) Cruydt-boeck 3, 11, 25  
Valeriana phu       Grote valeriaan Joriscruydt (Sint), Speercruydt, Valeriaene (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 25  
Veratrum album       Witte nieswortel Niescruydt (Wit), Nieswortel (Witte) Cruydt-boeck 3, 12, 27  
Veratrum nigrum       Zwarte nieswortel Niescruydt (Swart) Cruydt-boeck 3, 12, 27  
Vinca major       Grote maagdenpalm Maeghdencruydt (Groot), Maeghdenpalm (Groote), Vincoorde (Groote) Cruydt-boeck 3, 13, 17  
Vinca minor       Kleine maagdenpalm Maeghdencruydt (Kleyn), Maeghdenpalm (Kleyne), Vincoorde (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 13, 17  
Vincetoxicum hirundinaria       Witte engbloem Swalu(we)wortel (Witte) Cruydt-boeck 3, 13, 19  
Vincetoxicum nigrum       Zwarte engbloem Swalu(we)wortel (Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 19  
Vitis vinifera subsp. sylvestris       Wilde wijnstok (Wilde druif) Wijngaert (Wilden) Cruydt-boeck 3, 13, 26  
Vitis vinifera subsp. vinifera       wijnsteen Wijnsteen (Wijnmoer, Gist oft Droessem) Cruydt-boeck 3, 13, 36  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif), sap van zure, onrijpe druiven Sap (Droogh) van onrijpe druyven ende Verjuys Cruydt-boeck 3, 13, 35  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif), wijn van tweede persing Wijn (Nae) Cruydt-boeck 3, 13, 34  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) brandewijn Wijn (Ghebranden) Cruydt-boeck 3, 13, 33  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) wijn, aangelengd of versneden Wijn (Menghelinghe oft Wateringhe des) Cruydt-boeck 3, 13, 32  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) wijn (na gisting) Wijn Cruydt-boeck 3, 13, 31  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) Wijn (Ghesoden) Cruydt-boeck 3, 13, 30  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) druivensap (most, stadium tussen persen en wijn zijn) Most oft Wijn (Nieuwen) Cruydt-boeck 3, 13, 29  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif), rozijnen, krenten Rosijnen oft Wijnbezien (Drooghe) Cruydt-boeck 3, 13, 28  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) druiven Druyven oft Wijnbezien Cruydt-boeck 3, 13, 27  
Vitis vinifera subsp. vinifera       Wijnstok (Wijndruif) Wijngaert (Tammen) Cruydt-boeck 3, 13, 26  

^Naar het begin van deze pagina