Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 1, bladzijde 522-524  Zie volgende pagina »

Van Aristolochia oft Oosterlucie

1  

Aristolochia longa - Langbladige pijpbloem

  • 1644 Vlaams: Aristolochia (Langhe), Aristolochia Manneken
  • 1616 Latijn: Aristolochia longa
  • 1554/1557: Aristolochia, Aristolochia longa, Aristolochia mas, Aristolochie, Aristologia, Dactylitis, Melocarpon, Osterlucey, Sarrasine, Teuxinon

Overzicht Aristolochia longa op deze site

Alle foto's van Aristolochia longa op internet

Aristolochia longa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aristolochia longa in Plantago PlantIndex

2  

Aristolochia rotunda - Rondbladige pijpbloem (Bolvormige pijpbloem)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Aristolochia (Ronde), Aristolochia Wijfken
  • 1616 Latijn: Aristolochia rotunda
  • 1554/1557: Aristolochia, Aristolochia foemina, Aristolochia rotunda, Aristolochie, Aristologia, Osterlucey, Malum terrae, Sarrasine

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

3  

Aristolochia clematitis - Pijpbloem

  • 1644 Vlaams: Aristolochia (Bijlachtighe)
  • 1616 Latijn: Aristolochia clematitis
  • 1554/1557: Aristolochia, Aristolochia clematitis, Aristolochia longa, Aristolochie, Aristolochie (Tierce espece), Aristologia, Herba Sarracenica, Osterlucey, Sarrasijncruyt, Sarrasine

Overzicht Aristolochia clematitis op deze site

Alle foto's van Aristolochia clematitis op internet

Aristolochia clematitis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aristolochia clematitis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina