Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 8, bladzijde 534-535   Zie volgende pagina »

Van Arisarum 

1  

Arisarum vulgare - gekaperde kalfsvoet

  • 1644 Vlaams: Arisarum met breede bladeren
  • 1616 Latijn: Arisarum latifolium
  • 1554/1557: Aris, Arisaris, Arisarum

Overzicht Arisarum vulgare op deze site

Alle foto's van Arisarum vulgare op internet

Arisarum vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arisarum vulgare in Plantago PlantIndex

2  

Arum tenuifolium - aronskelk

  • 1644 Vlaams: Arisarum met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Arisarum angustifolium
  • 1554/1557: Arisarum alterum

Overzicht Arum tenuifolium op deze site

Alle foto's van Arum tenuifolium op internet

Arum tenuifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arum tenuifolium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina