Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 9, bladzijde 535-537   Zie volgende pagina »

Van Herts-tonghe oft Bistorta

1  

Persicaria bistorta - Adderwortel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hertstonghe (Groote)
  • 1616 Latijn: Bistorta (maior)
  • 1554/1557: Bistorta, Bistorta maior, Bistorte, Bistorte (grande), Colubrina, Dracunculus Latinorum Plinii, Hertstonghen, Hertstonghen (groote), Naterwurtz, Naterwurtz weiblin, Serpentaire femelle, Serpentaria

Overzicht Persicaria bistorta op deze site

Alle foto's van Persicaria bistorta op internet

Persicaria bistorta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Persicaria bistorta in Plantago PlantIndex

2  

Persicaria minor - Kleine duizendknoop

  • 1644 Vlaams: Hertstonghe (Kleine)
  • 1616 Latijn: (Bistorta minor)
  • 1554/1557: Bistorta, Bistorta minor, Bistorte, Bistorte (petite), Dracunculus Latinorum Plinii, Hertstonghen, Naterwurtz, Naterwurtz mennle, Serpentaire masle, Serpentaria

Overzicht Persicaria minor op deze site

Alle foto's van Persicaria minor op internet

Persicaria minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Persicaria minor in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina