Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 11, bladzijde 538-541  Zie volgende pagina »

Van Groote Santorie oft Centaurium

1  

Centaurea centaurium - Groot duizendgulden-kruid

  • 1644 Vlaams: Santorie (Groote)
  • 1616 Latijn: Centaurium magnum
  • 1554/1557: Centaurée (grande), Centaurium magnum, Hemeroton, Herculis sanguis, Limnites, Maronion, Nession, Pelethronia, Polyhidion, Rhapontica, Santorie (groote), Unefera

Overzicht Centaurea centaurium op deze site

Alle foto's van Centaurea centaurium op internet

Centaurea centaurium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurium in Plantago PlantIndex

2  

Centaurea rhapontica

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Santorie (Tweede Groote)
  • 1616 Latijn: Centaurium magnum alterum

Overzicht Centaurea rhapontica op deze site

Alle foto's van Centaurea rhapontica op internet

Centaurea rhapontica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea rhapontica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina