Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 13, bladzijde 543-546  Zie volgende pagina »

Van Verckens-broot oft Cyclamen

1  

Cyclamen hederifolium - Napolitaanse cyclamen

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Verckensbroot met bladeren als Veylbladeren
  • 1616 Latijn: Cyclaminus orbicularis
  • 1554/1557: Arthanita, Cyclamen, Cyclaminus, Erdtapffel, Erdtwurtz, Malum terrae, Orbicularis, Pain de pourceau, Palalia, Panis porcinus, Rapum porcinum, Rapum terrae, Schweinbrot, Seuwbrot, Tuber terrae, Umbilicus terrae, Verckensbroot

Overzicht Cyclamen hederifolium op deze site

Alle foto's van Cyclamen hederifolium op internet

Cyclamen hederifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cyclamen hederifolium in Plantago PlantIndex

2  

Cyclamen purpurascens - Europese cyclamen (Alpenviooltje)

  • 1644 Vlaams: Verckensbroot met ronde bladeren
  • 1616 Latijn: Cyclaminus orbicularis rotundifolius
  • 1554/1557: Arthanita, Cyclamen, Cyclaminus, Erdtapffel, Erdtwurtz, Malum terrae, Orbicularis, Pain de pourceau, Palalia, Panis porcinus, Rapum porcinum, Rapum terrae, Schweinbrot, Seuwbrot, Tuber terrae, Umbilicus terrae, Verckensbroot

Overzicht Cyclamen purpurascens op deze site

Alle foto's van Cyclamen purpurascens op internet

Cyclamen purpurascens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cyclamen purpurascens in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Verckensbroot met ghekertelde randen

^Naar het begin van deze pagina